Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Top 10 vragen over de zorgverzekering 2020- We hebben de top 10 aan vragen over de zorgverzekering 2020 voor u op een rij gezet! Heeft u vragen over uw zorgverzekering in 2020? Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en een aantrekkelijke korting op uw zorgverzekering in 2020!
Als werkgever wilt u dat uw medewerkers goed verzekerd zijn zodat zij de juiste zorg krijgen wanneer dit nodig is. Door een collectieve zorgverzekering af te sluiten, kunt u de zorgverzekering van uw personeel specifiek laten afstemmen op uw bedrijf en een aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering aanbieden.
De premies voor de zorgverzekering 2020 van De Amersfoortse zijn fors gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de verlaging van de collectieve korting van 10% naar 5% en de gestegen zorgkosten. Voor veel klanten van De Amersfoortse kan de premiestijging aanleiding zijn om de zorgverzekering 2020 te vergelijken en mogelijk over te stappen. Wij bieden u een aantal oplossingen voor uw Restitutiepolis 2020 bij de Amersfoortse. Honig en Honig helpt u graag met uw zorgverzekering voor 2020!
De pensioenen van 8 miljoen Nederlanders worden per 1 januari nog niet gekort. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft het meetmoment een jaar opgeschoven. Pensioenfondsen die een actuele dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent krijgen van de minister vrijstelling tot minstens 31 december 2020. De huidige uitwerking van het pensioenakkoord is volgens Koolmees niet gebaat bij overhaaste besluiten.
Werkgeversaansprakelijkheid - Als werkgever wilt u uw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting uw werknemers. Maar geldt dat ook als de werknemer na werktijd nog aanwezig is en er op de werkplek een ongeval plaatsvind? Niet lang geleden werd er door het Gerechtshof Den Haag in een dergelijke situatie een uitspraak gedaan. Hieronder een toelichting.
Zorgpremies 2020 bekend! - U heeft recent de nieuwe polis van uw zorgverzekering ontvangen met de premies voor 2020. Door een verlaging van de collectieve korting van 10% naar maximaal 5%, is uw premie waarschijnlijk gestegen. Een goede reden om een vergelijking te maken en eventueel over te stappen van zorgverzekering. Honig en Honig kan u perfect van dienst zijn met persoonlijk advies en een onafhankelijke vergelijking van uw zorgverzekering voor 2020.
De levensverwachting van 65-jarigen in 2025 is 20,75 jaar. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stijgt de levensverwachting een halve week ten opzichte van de prognose in 2018.
Gijzelsoftware, waarmee bestanden worden ‘gekidnapt’ totdat het slachtoffer betaalt, is een groeiend probleem voor Nederlandse bedrijven. Dat signaleren beveiligingsonderzoekers, verzekeraars en branche-organisatie MKB-Nederland. Vooral het midden- en kleinbedrijf is slachtoffer.
Zorgpremie 2020 - Wij geven u graag een volledig overzicht van de zorgpremie voor 2020. In onderstaand overzicht vindt u de premies terug die op dit moment bekend zijn voor de zorgverzekering in 2020. Ook ziet u wat de premies in 2019 waren en wat het jaarlijkse verschil met de nieuwe premie is.
Tips voor de juiste zorgverzekering - Wist u dat een onafhankelijke vergelijking van uw zorgverzekering al snel een besparing kan opleveren van ruim € 100,00 per jaar? Houd daarbij rekening met de juiste dekking en staar u niet blind op alleen de korting. Wij helpen u graag op weg met enkele tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering.
Recent stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.
Werkgevers mogen slapende dienstverbanden niet langer aanhouden om onder een ontslagvergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat vanmorgen besloten. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever.
Lijfrente premie-aftrek in 2019 - Het einde van het jaar 2019 komt alweer in zicht. De komende 2 maanden kunt u nog het belastingvoordeel van uw lijfrente voor een aanvullend pensioen in 2019 benutten. Wilt u meer weten hoe u met fiscaal voordeel vermogen kunt opbouwen voor uw pensioen in 2019? Lees dan verder.  
Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf dan een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.
De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal van 2019 hard onderuit gegaan. Dat blijkt volgens de Pensioenfederatie uit de kwartaalcijfers die grote bedrijfstakpensioenfondsen hebben gepubliceerd. De problematiek speelt sector-breed.
Pagina 1 van 12