donderdag 07 februari 2019 21:01

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Steeds meer mensen beëindigen hun (bank)spaarhypotheek voortijdig. Maar eerder stopzetten pakt juist ongunstig uit. Ze laten de spaarpolis of het spaarbedrag eerder uitkeren en lossen met dat geld een deel van de hypotheek af.

De rest van de hypotheek zetten ze om in bijvoorbeeld een lagere ‘afloshypotheek’ (denk aan een annuïteitenhypotheek), zodat de lasten dalen. Vooral gezinnen met opgroeiende kinderen die meer financiële ruimte willen, zouden hiervoor kiezen. Dat blijkt uit een recente analyse.

Sopzetten (bank)spaarhypotheek pakt duurder uit!

Een (bank)spaarhypotheek eerder stopzetten pakt over de hele looptijd bekeken echter veel duurder uit. Sinds 1 april 2017 is het iets gunstiger geworden om het opgebouwde spaarbedrag bij een (bank)spaarhypotheek eerder op te nemen. De fiscale boete is sindsdien komen te vervallen.

Maar daar staat tegenover dat een (bank)spaarhypotheek voortzetten juist veel voordelen heeft. Bij deze hypotheek spaart u belastingvrij, waardoor u in relatief korte tijd een aardig kapitaal voor de aflossing opbouwt.

Bovendien heeft u de hele looptijd maximale renteaftrek. Dat komt doordat de lening pas op de einddatum in één keer wordt afgelost. Bij een annuïteitenhypotheek wordt de aftrek elke maand minder. Zeker in de laatste jaren nemen daardoor de lasten flink toe. Over de hele looptijd bekeken kost een spaarhypotheek u veel minder geld.

Lees ook:

Aanvullende informatie