ANW-Hiaat verzekering

ANW-Hiaat verzekering - De ANW-Hiaat verzekering zorgt voor een uitkering na overlijden voor nabestaanden, die geen recht hebben op de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Hiermee kan het ANW-hiaat financieel worden opgevangen.

Algemene nabestaandenwet (ANW)

Uw partner kan in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering van de overheid op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Uw partner komt in aanmerking voor een ANW-uitkering als hij of zij:

  • Jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • geboren is voor 1950, óf
  • Één of meer kinderen onder de 18 verzorgt, óf
  • voor minstens 45% arbeidsongeschikt is en
  • u op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW. Doorgaans is iedere inwoner van Nederland automatisch verzekerd voor de ANW.

De ANW-uitkering wordt verrekend met andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld een WAO-,WIA-, of WW-uitkering. Ook inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen) wordt voor een deel op de uitkering in mindering gebracht. Inkomen uit vermogen, een verzekering (zoals bijvoorbeeld een ANW-hiaatverzekering) of een partnerpensioen worden niet in mindering gebracht op de ANW-uitkering.

ANW-hiaat of ANW-gatverzekering

De kans dat uw partner in aanmerking komt voor een ANW-uitkering van de overheid is beperkt. Daarom hebben veel werkgevers een ANW-hiaat of ANW-gatverzekering afgesloten.

De ANW-hiaatverzekering keert uit;

  • tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • is niet inkomensafhankelijk.
  • komt boven op een eventuele ANW-uitkering van de overheid.
  • en komt bovenop het eventuele partnerpensioen uit de pensioenregeling

Nabestaandenuitkering

De maximale uitkering van de ANW-hiaatverzekering ziet er als volgt uit:

90% van het minimumloon. Zonder kind onder de achttien jaar is de volledige uitkering ongeveer 70% van het minimumloon. Voor uw nabestaanden is dit een behoorlijke teruggang in inkomen!

Nabestaandenpensioen van pensioenfonds voldoende?

Uw nabestaandenpensioen kan bovendien onvoldoende zijn, aangezien de meeste pensioenfondsen 70% van uw ouderdomspensioen verzekeren.

Waarom een ANW-hiaatverzekering?

Een financieel veilige toekomst voor u en uw gezin is niet vanzelfsprekend. Wanneer u overlijdt en uw partner afhankelijk is van een Anw-uitkering, is dat vaak niet voldoende. Een ANW-hiaatverzekering zorgt voor hetzij een aanvulling naast de wettelijke uitkering hetzij een vervangende uitkering indien er geen wettelijke uitkering is.

Is het voldoende? 

Het is verstandig om in kaart te brengen welk inkomen er voor uw gezin overblijft wanneer u komt te overlijden. Hebt u kinderen, dan zijn er wellicht extra kosten voor kinderopvang. Of uw partner moet minder gaan werken om de kinderen op te vangen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het inkomen. U kunt indien nodig aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld met een aanvullende inkomensverzekering. Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur of een pensioendeskundige.

Wat kan ik doen aan het ANW-hiaat?

Vaak bestaat de mogelijkheid om het ANW-hiaat te verzekeren via de pensioenregeling van uw werkgever. Ook kunt u zelf uw voorzieningen regelen, zoals een overlijdensrisicoverzekering. Dat is vaak goedkoper dan u denkt en het bespaart u of uw nabestaanden de nodige financiële kopzorgen.

Meer weten over de ANW-Hiaat verzekering?

Regel dus tijdig de financiële zekerheid voor uw nabestaanden en profiteer van een zéér scherpe premie. Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Hulp bij uw keuze voor de ANW-Hiaat verzekering

Honig en Honig helpt u bij het kiezen van de juiste ANW-Hiaat verzekering met de meest gunstige voorwaarden. Deze ANW-Hiaat verzekering kan een onderdeel zijn van uw totale pensioenregeling, maar kan ook als losse ANW-Hiaat verzekering worden afgesloten.

Meer in deze categorie: « Werknemers AOV