dinsdag 12 november 2019 16:35

AOW-leeftijd niet verder omhoog, levensverwachting stijgt halve week

De levensverwachting van 65-jarigen in 2025 is 20,75 jaar. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stijgt de levensverwachting een halve week ten opzichte van de prognose in 2018.

Beleidsmakers gebruiken de CBS-prognose om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. in het pensioenakkoord is al afgesproken dat die in 2024 uitkomt op 67 jaar. Het ministerie van Sociale Zaken ging er op basis van de vorige voorspelling van uit dat de pensioenleeftijd ook in 2025 tot en met 2027 bevroren zou blijven op 67 jaar. Pas in 2028 voorziet het ministerie een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. De kans is klein dat de minimale stijging van de levensverwachting met drie dagen al gevolgen heeft voor de pensioenleeftijd in 2025.

Wetsvoorstel nog door parlement

De AOW-leeftijd wordt altijd vijf jaar voordat mensen met pensioen gaan vastgelegd. Het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe, laten de CBS-cijfers zien. Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2018 was dat 19,9 jaar. In 2025 zal dat volgens de huidige prognose 0,9 jaar langer zijn.

aow infographic

Grillig verloop

De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of juist stagneert. In Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, is de levensverwachting sinds 2014 nauwelijks toegenomen. Voor 2019 verwacht het CBS in Nederland weer een toename. Begin 2019 was er geen sprake van extra sterfte tijdens de kou en griep zoals dat begin 2018 het geval was.

Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt dat de AOW-leeftijd ook in 2025 op 67 jaar blijft.

Laatst aangepast op dinsdag 12 november 2019 16:39