maandag 29 juni 2020 11:10

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) privé of op de zaak?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) privé of op de zaak? - Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u kiezen wie de verzekeringnemer wordt: u als ondernemer of uw BV? Wij geven u graag een overzicht van de voor- en nadelen.

Offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Overzicht voor- en nadelen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) privé of op de zaak?

Verzekeringnemer

Ondernemer (privé)

Rechtspersoon
(BV, NV, stichting of vereniging)

Rechtspersoon
(BV, NV, stichting of vereniging)

Begunstigde

Ondernemer

BV

Ondernemer

Fiscaal regime premie

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Fiscaal regime uitkering

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Inkomstenbelasting

Voordelen

AOV-Premie aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting

AOV-premie kosten BV

AOV-premie voor rekening van de BV

Uitkering AOV veiliggesteld bij faillissement of surseance van betaling

AOV-premie als kosten aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting

AOV-premie als kosten aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting

Nadelen

AOV-premie voor rekening ondernemer

Uitkering AOV aan BV bij faillissement of surseance van betaling

Uitkering AOV aan BV bij faillissement of surseance van betaling kan door curator gewijzigd worden

Premie-aftrek of belastingvoordeel lager door verschil tarief Inkomsten- en Vennootschapsbelasting

Premie-aftrek of belastingvoordeel lager door verschil tarief Inkomsten- en Vennootschapsbelasting

 

Conclusie Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) privé of op de zaak

Uit fiscaal oogpunt is het vaak gunstiger om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als ondernemer (privé) af te sluiten. Het verzekeren op naam van uw bedrijf of rechtspersoon (BV, NV, stichting of vereniging) biedt naar onze mening geen extra voordelen.

Wij adviseren ondernemers de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) privé af te sluiten. U kunt online een premieberekening maken voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Laatst aangepast op donderdag 19 november 2020 15:33