vrijdag 21 februari 2020 11:44

Arboregels voor zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP)

Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) zijn niet in dienst van een bedrijf. Als zzp’er bent u in de regel zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid tijdens het werk. Toch geldt ook voor zzp’ers een aantal arboregels die uw eigen veiligheid en die van derden moeten waarborgen.

Freelancer of zzp’er?

Voor zelfstandige ondernemers zijn verschillende benamingen in omloop. De meest gangbare zijn freelancers, zzp’ers of zelfstandigen. Ook de term éénpitter wordt wel gebruikt. Waar het in alle gevallen op neerkomt, is dat ze eigen baas zijn en geen personeel in dienst hebben. Hoewel een zzp’er niet officieel in dienst is bij een bedrijf, kan het voorkomen dat hij door de Inspectie SZW als werknemer wordt gezien. Dat geldt als hij 'onder gezag' werkt. Dan is alle Arboregelgeving van toepassing. Voor iedereen die werkt, gelden in Nederland sinds 2007 dezelfde regels voor alle werkzaamheden met levensbedreigende risico's, welke gezagsverhouding er ook is. Dit betekent dat de Inspectie SZW ook zzp’ers kan aanspreken op overtreding van die regels en boetes kan opleggen.

Veranderingen in arboverplichtingen voor zzp’ers

Sinds 1 juli 2012 zijn de Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel aangepast. Tot dan toe golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden, maar in de nieuwe situatie gelden voor zzp’ers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s te voorkomen of beperken. De extra regels in het Arbobesluit betreffen bijvoorbeeld risico’s als tillen, lawaai en trillingen. Dit heeft als grootste gevolg dat zelfstandigen dezelfde bescherming krijgen als werknemers in loondienst op het moment dat zij op dezelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. Voor zzp’ers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.

Gevaarlijk werk

Is er sprake is van gevaarlijk werk? Dan heeft u als zzp’er te maken met de Arboregelgeving voor zzp'ers. Gevaarlijk werk houdt in dat de veiligheid of gezondheid van uzelf in gevaar is. Of die van anderen, zoals klanten of voorbijgangers. Werkt u bijvoorbeeld op daken of steigers? Dan moet u maatregelen nemen om valpartijen te voorkomen. Denk hierbij aan leuningen plaatsen of veiligheidsgordels dragen.

Algemene voorschriften

Algemene voorschriften waar de zelfstandige aan moet voldoen, zijn:

 • Het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet);
 • Het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet);
 • Het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet);
 • Alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
 • Alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Dezelfde arboregels voor zzp'er en werknemer

Voor zzp’ers en ‘gewone’ werknemers die op dezelfde plek werken, gelden dezelfde (arbo-)regels. Hiermee wil de overheid voorkomen dat zzp’ers en werknemers met elkaar gaan concurreren op arbeidsomstandigheden. Als voor zzp’ers minder arbo-regels gelden, zijn ze namelijk goedkoper.

Uitzondering Arbowet voor zzp’ers

Sommige regels die de Arbowet voorschrijft, gelden niet voor zzp’ers. Zo hoeft u geen risico-inventarisatie- en evaluatie (ri&e) te maken. Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Bij een ri&e vindt een onderzoek plaats of werk gevaar kan opleveren of schade veroorzaken.

Aandachtspunten zzp’ers

 • Een zelfstandige kan een arbocatalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de arbocatalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met zzp’ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als zzp'ers de wet overtreden.

Sancties bij overtreden arbo-regels zzp'er

De Inspectie SZW kan maatregelen nemen tegen zzp'ers die de regels overtreden. Ook kan zij strafmaatregelen opleggen, zoals boetes.

Meer informatie over arbo en ZZP

 • zzpveiligwerken.nl: De campagne 'Zzp Veilig Werken' helpt de zzp'er de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen veiligheid en die van derden. De mobiele website (dus uitermate geschikt om te bekijken op je smartphone) biedt zzp'ers materiaal waar ze direct mee aan de slag kunnen: een test, een checklist, filmpjes en een verzameling van nuttige links.
 • Checklist Zzp Veilig Werken: Deze checklist laat de zzp'er snel zien hoe hij of zij kan zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden.
 • Hoe goed zijn zzp’ers voorbereid op risicovolle situaties op het werk? Bekijk de video’s over veilig werken in de bouw, veilig werken in de creatieve sector en veilig werken in de zorg.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)?

Mocht er ondanks alle maatregelen toch schade ontstaan waarvoor u of uw onderneming aansprakelijk voor bent of aansprakelijk wordt gesteld, dan is het een veilige gedachte om deze risico’s verzekerd te hebben met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Op onze website kunt u voor de meeste bedrijven en beroepen online de premie berekenen, vergelijken en aanvragen. Voor gespecialiseerde bedrijven en beroepen bieden wij ook de mogelijkheid om een maatwerkofferte aan te vragen voor zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een combinatie van beide verzekeringen.

Meer weten over de arboregels en een aansprakelijkheidsverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.

Laatst aangepast op vrijdag 21 februari 2020 13:20