Vakantiesluiting Honig en Honig

Vanaf 12 augustus 2022 tot 5 september 2022 is het kantoor van Honig en Honig wegens vakantie gesloten.
Wij zijn dan voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.

Bedrijfsfeestverzekering

Bedrijfsfeest verzekering - Deze verzekering dekt met name de onkosten verbonden aan het annuleren van een bedrijfsfeest, zoals een jubileum personeelsfeest, open dag, opening van een bedrijf en dergelijke.

Bedrijfsfeest verzekering afsluiten

 

Dekkingen bedrijfsfeest verzekering

De bedrijfsfeest verzekering is er niet alleen voor grote evenementen, zoals het North Sea Jazzfestival, Parkpop of de City Pier City loop, maar ook de jaarlijks terugkerende intocht van Sinterklaas of een Buurtfeest kunt u verzekeren met de bedrijfsfeest verzekering. De bedrijfsfeest verzekering is zeer flexibel. U kunt kiezen uit diverse dekkingen, waardoor de evenementen verzekering op maat kan worden samengesteld. De bedrijfsfeest verzekering kent 2 varianten:

  • Tijdelijke bedrijfsfeest verzekering voor het verzekeren van een éénmalig evenement
  • Doorlopende bedrijfsfeest verzekering voor bedrijven, organisatie of instanties die meerdere (soortgelijke) evenementen per jaar organiseren

Welk soort verzekering is de bedrijfsfeest verzekering?

De bedrijfsfeest verzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement. Deze informatie geldt alleen voor een standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze informatie niet.

Wat is verzekerd met de bedrijfsfeest verzekering?

De bedrijfsfeest verzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. U kunt zelf kiezen welk risico u verzekert. De bedrijfsfeest verzekering is een zogenaamde tijdelijke verzekering. De bedrijfsfeest verzekering geldt voor één specifiek evenement.

Keuze: Onkosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan, of het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen.

Keuze: Winst

Aantoonbare winst kunt u apart meeverzekeren tot een bepaald percentage van de kosten.

Keuze: Aansprakelijkheid

Veroorzaakt uw bedrijf schade aan personen of spullen waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat verzekerd.

Keuze: Casco (materiaal)

Schade aan materiaal, zoals geluidsinstallaties, meubilair, tenten, etc. is verzekerd tijdens transport van en naar, en verblijf op de evenementenlocatie.

Keuze: Ongevallendekking

Uitkering bij een ongeval dat leden of vrijwilligers van de organisatie is overkomen. U verzekert dit voor vaste bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit. Deze dekking kan uitsluitend afgesloten worden in combinatie met de aanspraklijkheidsdekking.

Keuze: Slecht weer

U kunt annulering als gevolg van weersinvloeden meeverzekeren, maar alleen als het evenement in Nederland plaatsvindt.

Keuze: Geld

Verlies van contant geld tijdens verblijf en transport is verzekerd. Ook schade door acceptatie van vals geld is verzekerd.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd met de bedrijfsfeest verzekering?

De bedrijfsfeest verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Verenigde Staten of Canada

Er is geen dekking als u aansprakelijk wordt gesteld op grond van Amerikaans of Canadees recht, of als degene die u aansprakelijk stelt in de Verenigde Staten of Canadagevestigd is.

Problemen organisatie, onvoldoende belangstelling, geen vergunning, opzet

We vergoeden geen schade door financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling of het ontbreken van vergunningen. Ook opzet en grove schuld zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de rubrieken Aansprakelijkheid en Casco geldt een eigen risico. De hoogte ervan is afhankelijk van het soort evenement en de verzekerde bedragen.

Schade aan terreinen

Schade aan het terrein waarop het evenement plaatsvindt, is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen, zoals gevaarlijke sporten, obstacle runs en andere risicovolle activiteiten, zijn niet gedekt.

Waar ben ik gedekt?

De bedrijfsfeest verzekering geldt voor evenementen binnen en buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de bedrijfsfeest verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de volledige premie direct na het afsluiten van de bedrijfsfeest verzekering. Betalen kan uitsluitend via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bedrijfsfeest verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum zijn gekoppeld aan de opbouw- en de afbouwfase van het evenement. voor de rubriek Onkosten kan een afwijkende begindatum van toepassing zijn.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De bedrijfsfeest verzekering geldt voor een vastgestelde periode. U kunt alleen opzeggen als het evenement nog niet heeft plaatsgevonden. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.

Belangrijke voordelen bedrijfsfeest verzekering

  • Voor alle soorten bedrijfsfeestjes, uitjes of bijeenkomsten
  • Groot aantal redenen tot annulering gedekt
  • Ziekte, ongeval of overlijden van directie, jubilaris of personeelsleden meeverzekerd
  • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van een van de deelnemers
  • Snelle uitkering bij schade