woensdag 16 december 2020 10:56

Beroepsziekten in Nederland, 4 tips voor werkgevers

Een groot deel van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door beroepsziekten. Welke ziekten komen vaak voor? Wat kunt u ertegen doen als ondernemer met personeel? Benut deze tips.

Beroepsziekten in Nederland

Een beroepsziekte is een ziekte die vooral wordt veroorzaakt door het werk dat iemand doet. Ieder beroep heeft zo zijn eigen risico's. 

Definitie beroepsziekte:

'Een klinisch waarneembare ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate (meer dan 50%) in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.'

De meeste beroepsziekten in Nederland hebben te maken met mentale overbelasting en werkstress. Daarnaast zijn er vaak blessures aan de schouder en elleboog door fysieke belasting en herhaalde bewegingen.

Top 7 beroepsziekten per soort

Beroepsziekten worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit zijn de meest voorkomende soorten volgens een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB):

 • Psychische aandoeningen
 • Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat
 • Huidaandoeningen
 • Neurologische aandoeningen
 • Gehooraandoeningen
 • Infectieziekten
 • Luchtwegaandoeningen 

Psychisch verzuim

Ruim 60 procent van alle beroepsziekten in Nederland is psychisch. De belangrijkste psychische aandoeningen zijn overspanning en burn-out, op ruime afstand gevolg door posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. 

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra administratie en kosten. U wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt u bij de aanpak van verzuim.

Beperk uw risico's!

Beroepsziekten per branche

Ziekten die vaak voorkomen kunnen flink verschillen per beroep. In bepaalde branches loopt u meer risico dan in andere. In de bouw is het risico het grootst. De meeste beroepsziekten worden gemeld in de:

 • Bouwnijverheid
 • Industrie
 • Energievoorziening
 • Financiële dienstverlening
 • Gezondheidszorg
 • Maatschappelijke dienstverlening

Beroepsziekte in de bouw

De bouw lijkt bij uitstek een branche waar veel fysieke blessures zijn, maar ook hier is mentale overbelasting een grote boosdoener. De meest voorkomende beroepsziekte in de bouw is lawaaislechthorendheid, gevolgd door burn-outs en overige aanpassingsstoornissen door overbelasting.

Beroepsziekte in de zakelijke dienstverlening

In de grootste branche van Nederland, de zakelijke dienstverlening, valt het op dat er veel psychische ziekten worden gemeld. Naast overwegend kantoorwerkers en thuiswerkers zijn er deze branche ook schoonmakers en vertegenwoordigers.

Beroepsziekte in andere branches

Als u niet in de bouw of zakelijke dienstverlening onderneemt, bent u vast benieuwd naar de top 10 in uw sector. Op de website van het NCvB kunt u de meest gemelde beroepsziekten per sector bekijken. Bekijk de top 10 in uw sector en benut de tips hieronder.

Beroepsziekte melden

In de Arbowet staat dat beroepsziekten gemeld moeten worden. In de meeste gevallen zal de bedrijfsarts dit doen, maar ook een keurings- of verzekeringsarts mag dit doen. Deze artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen melden op de website van het NCvB. Hoe meer artsen een melding doen, hoe vollediger het overzicht wordt. Ook nieuwe beroepsziekten kunnen dan beter worden opgespoord. Het is sinds maart 2020 ook mogelijk om COVID-19 als beroepsziekte te registreren. Het virus moet dan wel tijdens het werk zijn opgelopen.

Risicofactoren

Om de kans op een beroepsziekte te verkleinen binnen uw bedrijf is het belangrijk vast te stellen wat de oorzaken kunnen zijn. In het rapport Beroepsziekten in cijfers 2020 worden de volgende risicofactoren genoemd:

Risico beroepsziekte

Waar is nog winst te behalen binnen uw bedrijf? Het is duidelijk dat 'te veel werk' met 25 procent de grootste risicofactor is binnen bedrijven. In het rapport werd gemeld dat 'traumatische ervaringen' (8%) vooral worden opgedaan door politieagenten, zorgverleners en gevangenismedewerkers. Wellicht is 'weinig sociale steun leidinggevende' (6%) nog een verbeterpunt binnen uw bedrijf of juist 'tillen en dragen van o.a. lasten' (5%).

4 tips voor werkgevers

Ga na wat u als werkgever kunt doen om de kans op een beroepsziekte te verkleinen. Benut de volgende tips. 

Tip 1. Beperk werkstress

Werkstress is een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Hoe kun je werkstress beperken?

 • Let op signalen dat een werknemer dreigt uit te vallen met werkstress. 
 • Ga op tijd in gesprek en probeer de werkdruk aan te passen. Zeker als uw werknemer al een paar keer ziek is geweest is het slim een verzuim­gesprek te voeren. 
 • Door aandacht te hebben voor uw werknemer en samen oplossingen te zoeken kunt u mogelijk voorkomen dat de medewerker overspannen raakt. 

Tip 2. Zorg voor de juiste belasting

In bepaalde bedrijven is fysieke belasting een groot risico. Wat kunt u doen?

 • Maak een goed werkrooster en geef voldoende pauzes.
 • Geef instructies over de juiste werkhouding.
 • Zorg ook voor afwisselend werk. Zo voorkom u blessures door herhaalde beweging.
 • Bied ruimte voor ontspanning op het werk.

Ook thuiswerkers moeten een goede werkplek hebben. Lees meer over thuiswerken volgens de Arbowet

Tip 3. Maak een RI&E

Volgens de Arbowet moet u een beleid voeren om uw werknemers veilig en gezond te houden. Heeft u al een eigen arbobeleid? Denk in ieder geval aan deze punten:

 • Maak een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Ga na wat de risico's zijn binnen uw bedrijf en bepaal hoe u deze risico's gaat minimaliseren.
 • Neem veelvoorkomende beroepsziekten in uw branche op in uw RI&E. Beschrijf hoe u ze wil voorkomen binnen uw bedrijf.
 • Stel een preventiemedewerker aan om u te helpen bij de uitvoering van uw arbobeleid. 

Checklist verzuim voorkomen

Wat kunt u nog meer doen om beroepsziekten te beperken? Gebruik de Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag! 

Tip 4. Geef de juiste begeleiding

De rol van een leidinggevende is heel belangrijk bij het voorkomen van beroepsziekten. Wat kunt u als leidinggevende doen?

 • Geef werknemers de ruimte voor een goede werk-privé-balans. Help uw werknemers hun grenzen te bewaken.
 • Maak duidelijke afspraken over het gewenste resultaat. Werk bijvoorbeeld met KPI's die passen bij uw werknemer: haalbare, meetbare en concrete doelen.
 • Wees duidelijk over de verwachtingen en werktijden. Ook over wanneer er niet gewerkt wordt. En geef zelf het goede voorbeeld. 

Gevolgen beroepsziekte

Een werknemer met een beroepsziekte kunt u voor lange tijd kwijt zijn. Bij 86 procent van de werknemers met een gemelde beroepsziekte is sprake van arbeidsongeschiktheid. Vaak met langdurig verzuim als gevolg. 

Bij 5 procent van de werknemers gaat het zelfs om blijvende arbeidsongeschiktheid.

Langdurig verzuim is heel vervelend voor uw werknemer, maar ook voor u. Het kost veel tijd, geld én nachtrust. De kosten door beroepsziekten kunnen flink oplopen. U bent als werkgever namelijk verplicht om een zieke werknemer twee jaar lang het loon door te betalen

Verzeker u tegen verzuim

Loondoorbetaling bij ziekte kunt u afdekken met een verzuimverzekering

Vragen over beroepsziekten

 • Wat is een beroepsziekte?

  Een beroepsziekte is een ziekte of blessure die voor meer dan 50 procent wordt veroorzaakt door het werk dat iemand doet. Een beroepsziekte kan ontstaan door mentale of fysieke overbelasting. 60 procent van de beroepsziekten in Nederland is psychisch.
 • Hoe kun je beroepsziekten beperken?

  U kunt beroepsziekten beperken door risico's te verkleinen. Dat doet u bijvoorbeeld door een goed arbobeleid te voeren, werkplezier te vergroten en de werkdruk binnen uw bedrijf te verlagen. Herken de signalen van overbelasting en ga op tijd in gesprek met uw werknemer over oplossingen.
 • Welke hulp is er voor werkgevers?

  Beroepsziekten hoeft u niet alleen te lijf te gaan. U kunt bijvoorbeeld een preventiemedewerker aanstellen en een arbodienst inschakelen. Overleg met uw bedrijfsarts wat u precies kunt doen. Daarnaast zijn er nuttige verzekeringen om de financiële impact van beroepsziekten op te vangen.

Meer weten over het verzekeren van beroepsrisico's?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte voor uw bedrijfs- of personeelsverzekeringen? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 16 december 2020 11:38