Bestuurdersaansprakelijkheid volgens de Belastingdienst

Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds. Hoe u dat moet doen, leest u in deze brochure. Verder kunt u lezen wanneer u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de belasting‑ en premieschuld van uw onderneming en wat daarvan de gevolgen zijn.

Direct regelen

Bovenstaande tekst betreft een brochure van de Belastingdienst van April 2018!