Collectieve pensioenregeling

Collectieve pensioenregeling Pixabay

Collectieve pensioenregeling - Zoekt u een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers? Honig en Honig, specialist in collectieve pensioenregelingen, biedt u verschillende oplossingen.

Offerte Collectieve pensioenregeling aanvragen

Het Collectief Pensioen biedt u verschillende voordelen, zoals beperkte administratieve handelingen, snelle en soepele communicatie, beheersbare kostenontwikkeling van de regeling en zicht op de dekkingen van de deelnemers. Gemak, eenvoud, inzicht en snelheid vormen de basis van de regeling. En natuurlijk bieden wij u alle ondersteuning bij de samenstelling, invulling en invoering.

Pluspunten collectief pensioen in het kort

 • U stelt het raamwerk van het collectief pensioen vast.
 • Het collectief pensioen is een regeling die maximale flexibiliteit biedt.
 • De kosten van het collectief pensioen zijn goed budgetteerbaar als u kiest voor een beschikbare premieregeling.
 • De communicatie is snel en eenvoudig via het collectief pensioen Extranet.
 • De waardeopbouw kan plaatsvinden in beleggingsfondsen of op basis van verzekerde kapitalen. Uw werknemers kunnen dus profiteren van de groei van de fondsen of een garantie.
 • Uw werknemers kunnen zelf bepalen in welke beleggingsfondsen wordt belegd.
 • Wij helpen u bij het afstemmen van de collectieve pensioenregeling op uw bedrijfssituatie.
 • Uw werknemers kunnen het collectief pensioen aanpassen aan hun persoonlijke situatie.

Het Collectief Pensioen kent onder andere de volgende elementen:

Keuzes voor een werkgever

Sinds de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen, de wet-Witteveen in de volksmond genoemd, hebben werkgevers meer mogelijkheden om een op maat gemaakte pensioenregeling in te voeren. Flexibele pensioendatum, prepensioen, uitruil van nabestaandenpensioen voor extra ouderdomspensioen... het is allemaal mogelijk. Dit geeft u als werkgever meer keuzes om uw pensioenregeling te optimaliseren. Honig en Honig ondersteunt u bij het maken van de juiste keuze.

Salaris/diensttijdregelingen

De voordelen van een salaris/diensttijdregeling van op een rij:

 • Aansluiting op de pensioentoezegging naar het personeel
 • Gegarandeerde zekerheid in de pensioenopbouw
 • Complete dekking, met opties voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

Als de werkgever een pensioenregeling voor de werknemers sluit op basis van een salaris/diensttijdregeling, wordt het te verkrijgen pensioen gebaseerd op het jaarloon en de doorgebrachte diensttijd. In verband met de wettelijke bepalingen moet elk jaar een evenredig deel van het nog te financieren pensioen worden ingekocht. Het op te bouwen pensioen is een aanvulling op de AOW en de premie kan in mindering worden gebracht op het brutosalaris. Als geaccepteerde aanvulling op de AOW hoeft over de premie geen loonheffing ingehouden te worden. De regeling kent een overlijdensdekking die bij overlijden van de verzekerde vóór de pensioendatum, een levenslange uitkering garandeert voor de eventuele nabestaande.

Beschikbare premieregeling

De voordelen van een beschikbare premieregeling op een rij:

 • Kostenbeheersing en budgettering
 • Uitstekende performance van de fondsen waarin het pensioen wordt belegd
 • Complete dekking, met opties voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

De werkgever stelt een bepaald percentage van het salaris of de pensioengrondslag per jaar beschikbaar voor de werknemers om een pensioen op te bouwen. Dit percentage verschilt per leeftijdscategorie. Het op te bouwen pensioen is een aanvulling op de AOW en de premie kan in mindering worden gebracht op het brutosalaris. Als geaccepteerde aanvulling op de AOW hoeft over de premie geen loonheffing in te houden.

Beleggingen?

Een offerte kan worden verzorgd voor een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen of garantie. De beschikbare premie wordt aangewend om 'units' aan te kopen uit de door u geselecteerde beleggingsfondsen. Op de gekozen pensioendatum moet de waarde van de units worden aangewend voor de aankoop van een ouderdomspensioen. Naar keuze is dan een combinatie met een nabestaandenpensioen mogelijk.

Let op!
Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij dit product loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en eventueel verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen, en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.

Of Garantie?
Alternatief is een offerte verzorgd voor een beschikbare premieregeling op basis een verzekerd kapitaal. De beschikbare premie wordt aangewend voor een kapitaalverzekering bij leven van de verzekerde op de gekozen pensioendatum. Op de pensioendatum moet het kapitaal inclusief de winstbijschrijvingen worden aangewend voor de aankoop van een ouderdomspensioen. Naar keuze is dan een combinatie met een nabestaandenpensioen mogelijk.

De regeling kent een overlijdensdekking die bij overlijden van de verzekerde vóór de pensioendatum, een levenslange uitkering garandeert voor de eventuele nabestaande(n). Zeker in deze tijd is het bijna een noodzaak dat u uw personeel een goede pensioenregeling aanbiedt. U kunt voor iedere werknemer een individuele pensioenvoorziening treffen. Het is echter voordeliger en een stuk overzichtelijker om alle voorzieningen in het collectief pensioen onder te brengen.

Hoogte bepaalt u zelf
Als u uw werknemers een pensioenregeling aanbiedt, dan bepaalt u zelf hoeveel pensioengeld u beschikbaar stelt. De regeling moet immers voor u betaalbaar blijven. U kunt de volledige pensioenpremie voor uw rekening nemen of slechts een gedeelte. Vanzelfsprekend bieden wij u de ruimte om de hoogte van uw pensioentoezegging tussentijds aan te passen. Het collectief pensioen kunt u al 1 deelnemers afsluiten. En goed om te weten: als werkgever profiteert u natuurlijk ook zelf van de faciliteiten die collectief pensioen biedt.

U bepaalt de spelregels
Een basispensioenregeling bestaat in veel gevallen uit onderstaande pensioenelementen. Binnen de collectieve pensioenregeling bepaalt u samen met uw werknemer welke basis- en eventuele aanvullende onderdelen worden opgenomen in de pensioenregeling.

Aan pensioen gekoppelde voorzieningen

Ouderdomspensioen

Een levenslange inkomensvoorziening vanaf de pensioeningangsdatum.

Nabestaandenpensioen

Zorgt voor inkomen voor de partner na overlijden van de werknemer.

Wezenpensioen

Dit aanvullende pensioen wordt per kind meeverzekerd en gaat in na het overlijden van de werknemer. De uitkering stopt bij (maximaal) de 30ste verjaardag van het kind.

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Is een extra inkomensvoorziening voor de partner om het tekort aan ANW uitkering na overlijden van de werknemer op te vangen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het kan gebeuren dat een werknemer blijvend arbeidsongeschikt wordt. Erg vervelend voor de werknemer in kwestie. Ook financieel kan dit grote gevolgen hebben. Via het meeverzekeren van een arbeidsongeschiktheidsrente kan in een aanvullend inkomen worden voorzien. Om daarnaast de pensioenopbouw te waarborgen kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd. De opbouw van pensioen wordt dan (gedeeltelijk) voortgezet.

Vrijwillig bijsparen, Het BijspaarPensioen

U kunt werknemers de mogelijkheid bieden om extra pensioen op te bouwen. Het voordeel voor de werknemer is dat de bedragen direct worden ingehouden van het bruto loon en er dus geen belasting over wordt betaald. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een dertiende maand, bonus of overwerkvergoeding kan heel eenvoudig en voordelig gespaard worden voor een hoger pensioen of om eerder te kunnen stoppen met werken. Uiteraard in overleg met u.

Voorportaalregeling
Sommige werknemers met partner mogen nog niet deelnemen aan de pensioenregeling, omdat zij de toetredingsleeftijd nog niet hebben bereikt. Om het financieel risico van overlijden voor de partner af te dekken, kunt u deze werknemers een voorportaalregeling aanbieden. Er wordt dan een nabestaanden- en wezenpensioen verzekerd.

Individuele keuzes
Het leven verandert in een rap tempo. Vrijheid en flexibiliteit zijn kernbegrippen waar het vandaag de dag om draait. Het BasisPensioen sluit uitstekend aan bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de pensioenregeling kunnen uw werknemers eigen keuzes maken, zoals de gewenste pensioenleeftijd, een gegarandeerd pensioen of één met uitzicht op hoger rendement. En veranderen in de loop van de tijd de omstandigheden van u, van uw bedrijf of van uw werknemers? Dan is het altijd mogelijk het pensioenarrangement aan te passen.

Financieel voordeel
Omdat u uw werknemers een groepsregeling aanbiedt, profiteren zij van een periodieke bonus die de waarde van de verzekeringen en daarmee de eindopbrengst vergroot. Werknemers kunnen daarnaast zelf extra pensioenaanvullingen realiseren. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen met BijspaarPensioen of een lijfrenteverzekering. Ook is het mogelijk om voor een ander doel een levensverzekering af te sluiten. Bij alle aanvullende verzekeringen profiteren uw werknemers van de voordelen van de groepsregeling.

Overzichtelijk
Jaarlijks krijgt u van ons een specificatie van de pensioenkosten. En elke werknemer die deelneemt ontvangt een individuele polis en periodiek een overzicht van de waardeontwikkeling van zijn polis. Zo blijft uw BasisPensioen overzichtelijk. Niet alleen voor u, maar ook voor uw werknemer.

Extranet
Het BasisPensioen Extranet is hét communicatiemedium voor uw pensioenregeling. Alle relevante informatie, is op het extranet (online) opvraagbaar en wordt op heldere wijze toegelicht.

Het Collectief Pensioen Extranet voor de werkgever

Via het extranet kunt u snel inzicht krijgen in de relevante verzekeringsgegevens. U kunt bijvoorbeeld deelnemers aan- en afmelden en afgesloten dekkingen van de deelnemers opvragen. Langs digitale weg hebt u dus steeds een beeld van de laatste stand van zaken.

Het Collectief Pensioen Extranet voor de werknemer
Uw werknemer kan op elk moment zijn eigen pensioengegevens inzien. Er is dus steeds helderheid rond de persoonlijke pensioensituatie en er kan eenvoudig bepaald worden of aanpassingen in de verzekeringssituatie noodzakelijk en/of haalbaar zijn. Deze mutaties kunnen weer via extranet worden doorgegeven.

Honig en Honig, uw pensioenadviseur

Omdat Het Collectief Pensioen zowel voor u als uw werknemers veel keuzemogelijkheden biedt, is deskundige advisering onontbeerlijk. Het groeiende aantal keuzemogelijkheden binnen de nieuwe generatie pensioenoplossingen vergt meer specialistische kennis om een juiste afweging te maken tussen kwaliteit en kosten.Wij bieden u alle hulp bij het inrichten van de regeling en rekent u graag de jaarlijkse kosten van een regeling voor.

Ook uw werknemers kunnen gebruikmaken van onze diensten. Bijvoorbeeld om de persoonlijke situatie in kaart brengen, diverse scenario’s te bespreken en risicodekkingen te berekenen. Op die manier krijgt uw werknemer inzicht in zijn of haar financiële toekomst.

Meer weten over de collectieve pensioenregeling?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de collectieve pensioenregeling? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: Collectief pensioen »