woensdag 25 maart 2020 08:49

Compensatie transitievergoeding aanvragen voor langdurig zieken

Werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald na 1 juli 2015 voor langdurig zieke werknemers, kunnen deze vanaf 1 april terugvragen bij het UWV. Het gaat hier om medewerkers die uit dienst zijn gegaan na twee jaar loondoorbetaling wegens ziekte ook nog een transitievergoeding hebben gekregen.

Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020?

Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september. Voor alle transitievergoedingen na 1 april 2020 geldt dat u uw aanvraag moet doen binnen 6 maanden na betaling van de vergoeding. Of uw aanvraag snel wordt toegekend, is overigens de vraag. Het UWV is vanwege de coronacrisis de komende tijd drukbezet met de uitvoering van de nieuwe regeling voor deeltijd-WW, het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Dus houdt rekening met een langere verwerkingstijd van de compensatieaanvraag!

Bewijzen betaling transitievergoeding

  • De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • De beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Daaruit moet bovendien blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen, zoals documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding daadwerkelijk is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Slapers

De compensatieregeling geldt niet voor zogenaamde slapende dienstverbanden. Om de transitievergoeding te ontlopen, hebben sommige werkgevers langdurig zieke werknemers na twee jaar speciaal in dienst gehouden. De Hoge Raad heeft in november 2019 een einde aangemaakt aan deze praktijk.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 25 maart 2020 08:53