dinsdag 05 maart 2019 12:08

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Recent is definitief bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn en waarvan het dienstverband beëindigd is. Afgelopen week is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte vanaf 01-04-2020

De wet die dat regelt was al eerder aangenomen, maar vandaag is bekend gemaakt dat dit onderdeel van die wet per 1 april 2020 in werking treedt. Daarnaast is vandaag de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant verschenen. Die regeling is een uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling na langdurige ziekte wordt geregeld.

Binnen 6 maanden

Het belangrijkste van deze regeling is dat die de termijnen noemt waarin de aanvragen om compensatie bij het UWV ingediend moeten worden. Dat moet, voor gevallen waarin de transitievergoeding op of na 1 april 2020 betaald wordt, binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding aan de werknemer gebeuren. Te late aanvragen worden afgewezen. Dat geldt overigens ook voor aanvragen die al ingediend worden voordat de werkgever de gehele vergoeding heeft betaald.

Terugwerkende kracht

Omdat de wet terugwerkende kracht kent tot 1 juli 2015, is er voor de transitievergoedingen die voor 1 april 2020 betaald zijn/worden een aparte regeling getroffen. Daarvoor moet de compensatie voor 1 oktober 2020 aangevraagd zijn. Het indienen van de aanvraag kan vanaf 1 april 2020.

Welke documenten heeft u nodig?

Om de compensatie aan te vragen, dient u bij het UWV een aantal documenten in te dienen. Het is nog niet duidelijk wat u precies hiervoor moet inleveren, maar denk aan de volgende informatie:

  • de ontslagvergunning;
  • de beëindigingsovereenkomst;
  • documentatie waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was;
  • de informatie die gebruikt is om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs dat u de transitievergoeding heeft betaald.

Het UWV adviseert alle personeels- en financiële documenten te bewaren, omdat het nog niet duidelijk is welke informatie u precies moet aanleveren.

Op tijd om compensatie vragen

In de regeling staan een aantal belangrijke termijnen vastgelegd. Zo dient u een compensatieaanvraag te doen binnen zes maanden nadat u de volledige vergoeding aan de medewerker heeft verstrekt. Ook neemt het UWV uw aanvraag niet in behandeling als u op het moment van indienen nog niet de (gehele) transitievergoeding heeft uitbetaald. Het UWV beslist binnen zes maanden over de compensatieaanvraag. Voor oude gevallen geldt, dat u de medewerker voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald dient te hebben.

Aanvullende informatie