donderdag 01 oktober 2020 12:53

De Amersfoortse wijzigt AOV-tarief en dekking Doorgaanverzekering

De Amersfoortse past hun de tarieven van de individuele AOV aan. Daarnaast wordt de maximale eindleeftijd voor een groot aantal beroepen gewijzigd.

Aangepast tarief voor AOV individueel voor nieuwe aanvragen

De Amersfoortse introduceert een compleet nieuw tarief voor de producten AOV, Flexibele AOV, Langer Mee AOV en AOV 2.5. In het tarief zijn de nieuwste inzichten verwerkt van hoe groot de kans is op succesvolle re-integratie of juist langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wordt bij het nieuwe tarief rekening gehouden met de lage rentestand. De aanpassing van het AOV-tarief geldt alleen voor nieuwe aanvragen.

Wijziging van de aanvangskorting

Ook past De Amersfoortse de aanvangskorting voor de eerste drie jaar aan naar 25%, 20% en 5%. In plaats van de aanvangskorting kan er gekozen worden voor een gewijzigde doorlopende korting van 4%.

Verhoging maximale eindleeftijd voor veel beroepen

Bij een groot aantal beroepen wordt de maximale eindleeftijd verhoogd. Dit past bij hun streven om steeds meer beroepen tot de eindleeftijd van 68 jaar te verzekeren. Voor de beroepen waarvoor dit nog niet mogelijk is, kan de Langer Mee AOV een goed alternatief zijn.

Premievrijstelling in het eerste ziektejaar voor bestaande klanten

U kunt nu ook een offerte aanvragen voor premievrijstelling in het eerste ziektejaar. Deze verbeterde dekking geeft bij arbeidsongeschiktheid en nadat de eigen risico-termijn is verstreken recht op premievrijstelling in het eerste ziektejaar. Voorwaarde voor de premievrijstelling is dat er gekozen is voor maandbetaling en dat er een eigen risico-termijn is van minstens 30 wachtdagen.

Doorgaanverzekering: AOV en zorg in 1!

Met de Doorgaanverzekering van De Amersfoortse profiteren ondernemers en zzp’ers van een unieke combinatie van AOV en zorgverzekering in één. Zo helpt De Amersfoortse ondernemers om door te gaan met ondernemen. De Doorgaanverzekering is er ook voor werkgevers en hun werknemers.

De Doorgaanverzekering vergoedt 21 behandelingen fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de Doorgaanverzekering jaarlijks maximaal 21 behandelingen fysiotherapie. Deze aanpassing geldt voor bestaande en nieuwe verzekerde ondernemers met een Doorgaanverzekering. De nieuwe dekking is dezelfde als die van het meest uitgebreide aanvullende verzekeringspakket. Met deze wijziging kan De Amersfoortse goede zorg blijven bieden tegen een betaalbare premie.

Vitaal ondernemen met de Doorgaanverzekering

Met de Doorgaanverzekering zijn ondernemers optimaal verzekerd: naast de uitgebreide dekking op fysiotherapie, biedt de verzekeraar bijvoorbeeld ook dekking voor psychologische hulp en mindfulness. Zij heeft de focus op vitaal ondernemerschap: voorkomen is immers beter dan behandelen. Ook kunnen ondernemers ervoor kiezen om a.s.r. Vitality bij te sluiten, een bewegingsprogramma waarbij u wordt beloond zodra u meer en vaker beweegt.

Laatst aangepast op donderdag 29 oktober 2020 12:56