zaterdag 24 november 2018 13:45

De Goudse WIA 0-tot-100 Plan verbeterd

De Goudse heeft het WIA 0-tot-100 Plan vernieuwd. Zo zijn er belangrijke productverbeteringen doorgevoerd, is het offertesysteem uitgebreid én is de WIA-calculator vernieuwd.

Productverbeteringen De Goudse WIA 0-tot-100 Plan

AOW-leeftijd ongemaximeerd

Er is dekking tot de AOW-leeftijd, ook als die verder doorstijgt. Zo krijgen werknemers niet met een inkomensgat te maken als zij arbeidsongeschikt raken en de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd.

Hoger verzekerd bedrag

Daarnaast is er voor de WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens (Excedent) een hoger verzekerd bedrag mogelijk, van maximaal € 125.000,00. Afhankelijk van het dekkingspercentage kan er zo een SV-jaarloon tot (ruim) € 233.000,00 worden verzekerd.

Formule WIA-aanvullingsverzekering:

Verzekerd bedrag = (verzekerd SV-jaarloon minus WIA-loongrens) * dekkingspercentage

Verzekerd bedrag

SV-jaarloon

Berekening

€ 125.000,00

€ 233.188,00

= (€ 233.188,00 - € 54.617,00) * 70%

€ 221.284,00

= (€ 221.284,00 - € 54.617,00) * 75%

€ 210.867,00

= (€ 210.867,00 - € 54.617,00) * 80%

Bestaande voordelen WIA 0-tot-100 Plan

Naast deze productverbeteringen blijven uiteraard de bestaande voordelen van toepassing:

  • Bonusuitkering bij de WGA-gatverzekering Plus bij benutting van minimaal 25% van de verdiencapaciteit.
  • WIA-coach voor de arbeidsongeschikte werknemer.
  • Preventiebudget van € 1.000,- per dreigend zieke werknemer en een re-integratiebudget van € 8.000,- per zieke werknemer bij een combinatie met de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen inclusief arbodienstverlening via De Goudse.
  • Tot 10% pakketkorting als meer verzekeringen uit het pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel worden gesloten.

Uitbreiding offertesysteem

Het was voor adviseurs al mogelijk om een offerte aan te maken voor de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen, de WGA- en de ZW-eigenrisicoverzekering. Sinds kort is dit ook mogelijk voor alle verzekeringen van het WIA 0-tot-100 Plan. Binnenkort volgen ook de ongevallenproducten.

Vernieuwde WIA-calculator

Ook is de vormgeving van de WIA-calculator vernieuwd. Met deze calculator kan berekend worden wat het inkomen van een werknemer is bij arbeidsongeschiktheid, met en zonder onze oplossingen. Ook in de nieuwe versie kunt u als werkgever de afgesloten producten kiezen zodat u de werknemers een gespecificeerde versie kan bieden. De vernieuwde calculator vindt u hier: www.goudse.nl/wia-calculator.

Wilt u een offerte voor het WIA 0-tot-100 Plan van De Goudse?

U kunt op de website van Honig en Honig online een offerte aanvragen voor uw personeelsverzekeringen. Wij adviseren u graag over de samenstelling van uw collectieve WIA-aanvullingsverzekering(en).

Offerte De Goudse WIA 0-tot-100 Plan aanvragen

Laatst aangepast op zaterdag 24 november 2018 14:00