dinsdag 28 januari 2020 13:08

De Huisartsen-AOV

Huisartsen-AOV - Movir introduceert op 1 februari 2020 de Huisartsen-AOV. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) speciaal voor huisartsen van nu. De Beroeps-AOV van Movir is vanaf deze datum niet meer af te sluiten voor huisartsen. Wat maakt de Huisartsen-AOV anders?

Offerte

Preventiediensten voor huisartsen van nu

De Huisartsen-AOV heeft speciale preventiepakketten voor praktijkhouders, waarnemers en jonge ouders. Ook biedt Movir individuele coaching op elk onderwerp waar een huisarts van wakker zou kunnen liggen. En bij uitval kunnen huisartsen natuurlijk rekenen op een uitkering en perfecte ondersteuning op maat, zoals u gewend bent van Movir, medici waarderen de ondersteuning van de verzekeraar bij re-integratie.

Preventiepakketten voor praktijkhouders, waarnemers en jonge ouders

Huisartsen AOV preventie

 

 

Een lagere premie Huisartsen-AOV over de gehele looptijd

De premie van de Huisartsen-AOV is gebaseerd op het huidige risicoprofiel en claimgedrag van huisartsen. Door aanscherping van het acceptatieproces en introductie van de preventiepakketten voor huisartsen, is de premie van de Huisartsen-AOV over de gehele looptijd lager dan de premie van de Beroeps-AOV!

Varianten en aanvullende verzekeringen van de Huisartsen-AOV

De (langlopende) Huisartsen-AOV is voor vrijgevestigde huisartsen. Deze is aan te vullen met de Waarnemingsverzekering, de Vaste kostenverzekering en/of de Ongevallenverzekering. Voor huisartsen in loondienst is er de Huisartsen-AOV Loondienst. Hiermee kunnen zij het excedent verzekeren. Deze verzekering kan worden aangevuld met de Huisartsen-AOV Vaste lastenverzekering en/of de Ongevallenverzekering.

Dezelfde polisvoorwaarden als de Beroeps-AOV

De volgende polisvoorwaarden zijn van toepassing op de nieuwe huisartsen-AOV:

  • Huisartsen-AOV en de Huisartsen-AOV Loondienst: L2019
  • Huisartsen-AOV Vaste lastenverzekering: VL2019
  • Waarnemingsverzekering en Vaste kostenverzekering: WN2019 en VK2019
  • Ongevallenverzekering: O2016

Huisartsen met een bestaande Beroeps-AOV profiteren van een verbeterd aanbod

Huisartsen met een lopende Beroeps-AOV die minimaal de afgelopen 10 jaar geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van Movir hebben ontvangen, krijgen jaarlijks automatisch 10% premieteruggave. U leest hier meer over op ‘Beroeps-AOV voor huisartsen’

Muteren huidige Beroeps-AOV blijft mogelijk

Huisartsen met een Beroeps-AOV kunnen hun polis blijven aanpassen zodat deze passend blijft bij hun financiële situatie. Zo kan bijvoorbeeld de eigen risicotermijn of het verzekerd bedrag aangepast worden.

Oversluiten van Beroeps-AOV naar Huisartsen-AOV

Huisartsen met een Beroeps-AOV kunnen hun bestaande verzekering oversluiten naar een Huisartsen-AOV. Om over te sluiten moeten zij opnieuw het acceptatieproces doorlopen en medische waarborgen aanleveren. Beroeps-AOV’s die in 2019 of in januari 2020 zijn geaccepteerd, kunnen tot 1 februari 2021 worden overgesloten naar een Huisartsen-AOV zonder nieuwe medische waarborgen.

Korting voor LHV-leden

Als LHV-lid krijgt u 10% korting op de premie van arbeidsongeschikheidsverzekeringen van Movir, zo ook de nieuwe Huisartsen-AOV.

Laatst aangepast op dinsdag 28 januari 2020 13:58