Pensioenadvies

Pensioenadvies

In deze categorie vindt u meer informatie over pensioenadvies voor werknemers, welke nodig kan zijn aankoop van een pensioenuitkering, pensioenschade bij ontslag, waarde-overdracht, etc.

Op dit moment is de marktrente historisch laag, wat leidt tot lage pensioenuitkeringen. Iedereeen die nu met pensioen gaat en een pensioenuitkering moeten aankopen, krijgt hier mee te maken. Wat kan een pensioenknip voor u betekenen?

Wisselt u van baan? Dan kunt u meestal de waarde van uw pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit kan een opgebouwd ouderdomspensioen, een pensioenkapitaal of een nabestaandenpensioen zijn. Deze opgebouwde pensioenen noemen wij uw pensioenaanspraken en deze pensioenaanspraken hebben een waarde voor een eventuele overdracht.