woensdag 27 september 2017 11:02

DSW verlaagt zorgpremie 2018

Verzekeraar DSW heeft laten weten dat zij de zorgpremie met €6 euro verlagen. Experts en politieke partijen rekenen juist op een verhoging. Topman Chris Oomen van DSW voorspelde begin augustus nog dat de zorgpremies gemiddeld €30 per jaar zou stijgen door een onverwachte tegenvaller van €400 miljoen.

Verlaging zorgpremie 2018

De zorgverzekeraar DSW maakt traditiegetrouw als eerste de premie van de basisverzekering bekend. “De premie voor 2018 daalt met €6 per jaar naar € 1.290 per jaar (€ 107,50 per maand) voor zowel individueel als collectief verzekerden”, schrijft de verzekeraar op haar website. De premie van Stad Holland zorgverzekeraar (partner DSW) is nog niet bekend gemaakt. Kijk hier voor de premies van de andere zorgverzekeraars (uiterlijk 12 november zijn alle premie voor 2018 beschikbaar)

Verlaging eigen risico 2018

DSW verlaagt tevens het verplichte eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10 naar € 375. De reden hiervoor omschrijft de verzekeraar als volgt: “DSW  vindt dat er geen rechtvaardiging meer is voor het huidige niveau van het eigen risico en is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.”

Opmerkelijk en verrassend

De daling is een opmerkelijke wending en een verrassing aangezien het kabinet juist rekent op een stijging van ongeveer €80 per jaar. Minister Schippers van Volksgezondheid gaf op Prinsjesdag aan dat de stijging op ongeveer €6 per maand zou neerkomen. Dit meldde zij voordat de formerende partijen het nieuws naar buiten brachten dat het eigen risico volgend jaar gelijk zal blijven aan de huidige €385.

Eerdere voorspelling

Topman Oomen van DSW voorspelde begin augustus nog dat de zorgpremie door een tegenvaller van €400 miljoen waarschijnlijk gemiddeld €30 euro per jaar zou stijgen.“De inkomsten uit het zorgverzekeringsfonds zijn in 2016 lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een tegenvaller van 400 miljoen euro. Dit zal gecompenseerd moeten worden in de premie. Want onze reserves dalen hierdoor en we kunnen onze premies daarom niet laag houden”, zei Oomen in het Radio 1 journaal.

Kostenraming

Over de kostenraming zegt de verzekeraar nu: “Ten opzichte van wat er in de Miljoenennota 2017 is begroot, blijkt de stijging van de landelijke zorgkosten in 2017 mee te vallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager dan verwachte loon- en prijsontwikkeling. Doordat de Miljoenennota 2018 gebaseerd is op deze te hoge zorgkosten van 2017, verwacht DSW dat ook in 2018 de zorgkosten lager zullen uitvallen dan begroot. Daarnaast zet DSW meer reserves in dan in de Miljoenennota wordt verondersteld.”

De verzekeraar maakt het nieuws van vandaag bekend voordat het Kamerdebat over een eenmalige verhoging van de bijdrage van de overheid aan zorgverzekeraars met € 150 miljoen zal plaatsvinden.

Oppositiefront

Ondertussen is er volgens de Volkskrant een ‘oppositiefront’ ontstaan dat zich keert tegen bevriezing van het eigen risico waardoor Rutte III nu al wordt geïsoleerd. VK meldt dat negen jaar na de introductie het eigen risico in de zorgverzekering uitgroeit tot een van de meest gepolariseerde politieke thema’s. “Met het in allerijl gelanceerde plan om het risico in 2018 te bevriezen hoopten de formerende partijen goodwill te kweken bij kiezers en oppositiepartijen.” Volgens de VK zijn er drie kampen ontstaan. Met het eerste kamp van VVD en D66 dat naar het eigen risico kijkt als een instrument om de zorgvraag te remmen. Het tweede kamp portretteert de VK als het kamp van partijen als SP, PVV en Groenlinks dat het eigen risico beschouwt als een soort van straf op het ziek zijn. Het derde kamp wordt neergezet als het middenkamp met partijen als CDA en ChristenUnie “dat wel het remmende effect ziet maar ook het gevaar van zorgmijdende patiënten. Niemand wil het op z’n geweten hebben dat mensen uit geldnood te laat naar de oncoloog gaan.”