dinsdag 20 november 2018 10:57

Een op zes Nederlanders denkt over overstappen naar andere zorgverzekering

Een op de zes Nederlanders (17%) acht de kans groot tot zeer groot dat hij of zij dit jaar overstapt naar een andere zorgverzekering. De voornaamste reden is de stijging in de zorgpremies. Dat blijkt na een doorberekening van de nieuwe premies voor verschillende doelgroepen en een onderzoek onder 1.000 respondenten.

Vier op de vijf (78%) van de respondenten die denken over overstappen, geven aan dat de stijging in de zorgpremies de voornaamste reden is. Andere redenen om over te stappen zijn dat men de huidige verzekering te duur vindt (58%) of dat men ontevreden is over de huidige zorgverzekering (41%). Daarnaast is ruim de helft van de respondenten (56%) van plan om dit jaar zijn zorgverzekering te vergelijken met andere. Dat is een verdubbeling ten aanzien van 2016, toen nog 28% aangaf zich te gaan oriënteren op een andere zorgverzekering.

Stabiel percentage overstappers zorgverzekering

Het overstappercentage is al jarenlang stabiel (in 2016: 6,4%, in 2017: 6,3% en in 2018: 6,2%, bron: Vektis). Het is opvallend dat maar liefst 17% van de respondenten dit jaar aangeeft dat de kans groot is dat zij gaan overstappen naar een andere zorgverzekering. De jaarpremies stijgen fors dit jaar, met gemiddeld € 80,00 ten opzichte van € 25,00 vorig jaar. Kijk goed of u voor 2019 toch kunt besparen op je zorgverzekering.

Inschatting benodigde zorg

De meerderheid van de respondenten (58%) geeft ook aan dat zij dit jaar van plan zijn een grove of gedetailleerde inschatting te maken van de zorg die zij in 2019 verwachten nodig te hebben.

Premieverschillen zorgverzekeringen groot

De zorgpremies stijgen in 2019 met gemiddeld zo’n 6%. Dat betekent een toename in de jaarlijkse premiekosten van minimaal € 55,80 voor een alleenstaande, minimaal € 56,40 voor een gezin met twee kinderen t/m tien jaar, minimaal € 73,20 voor een echtpaar en minimaal € 165,12 voor een alleenstaande ouder met één kind, aldus diverse berekeningen. Maar de verschillen zijn groot. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering kan oplopen tot € 400,00.

 

Overstappen naar andere zorgverzekering

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 20 november 2018 11:10