vrijdag 17 februari 2017 08:28

Eerste kamer akkoord met wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd het wetsvoorstel dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt en enkele daarmee verband houdende andere wetten.

Minimumloon vanaf 21 jaar

Het voorstel geeft jongeren vanaf 22 jaar (en op termijn naar 21 jaar) recht op het volledige wettelijk minimumloon en voorziet daarnaast in een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon van 18- tot 20-jarigen. Voor jongeren onder de 21 jaar in een MBO Leerwerktraject geldt de verhoging niet.

Meerwerk en stukloon

Ook wordt met wetsvoorstel een expliciete grondslag gecreëerd voor betaling en handhaving van het minimumloon over verrichte arbeid boven de voltijds dan wel overeengekomen arbeidsduur (meerwerk) en wordt de stukloonregeling aangepast zodat kan worden voorkomen dat betaling op basis van stukloon leidt tot betaling beneden het minimumloon.

Het wetsvoorstel moet 1 juli 2017 in werking treden.