Exclusieve oldtimerverzekering

De exclusieve oldtimerverzekering, speciaal voor uw exclusieve en klassieke auto. De exclusieve oldtimerverzekering biedt u een uitstekende service en een gunstige premie.

Aanvraag offerte exclusieve oldtimerverzekering

Welk soort verzekering is de exclusieve oldtimerverzekering?

De exclusieve oldtimerverzekering vergoedt schade door of aan uw klassieke auto. Het moet gaan om een auto die u hobbymatig gebruikt. U heeft ook een andere auto voor dagelijks gebruik. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. U kunt de exclusieve oldtimerverzekering afsluiten als u niet meer dan 7.500 kilometer per jaar rijdt met uw klassieke auto. Tegen een toeslag op de premie kunt u de exclusieve oldtimerverzekering ook afsluiten als u maximaal 10.000 kilometer per jaar rijdt.

Wat is verzekerd met de exclusieve oldtimerverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw klassieke auto of oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering. Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 5.000.000,00 en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,00.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland bent u verzekerd voor het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd. Er geldt een altijd-terug-garantie. Dit betekent dat uw voertuig altijd terug naar Nederland gehaald wordt, ook als het voertuig total loss is.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met de verzekeraar samenwerkende reparateur geldt een lager eigen risico (Zie ook het onderwerp eigen risico).

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden verzekeraars de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de klassieker op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Cascoverzekering. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kunt u het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van reparatie en vervanging bij een door u aan te wijzen garage. Maakt u gebruik van Glasgarant? Dan ontvangt u een korting op uw eigen risico. Ruitschade valt onder de Beperkte Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw klassieke auto is verzekerd. Ook als de schade door uzelf veroorzaakt is. Dit valt onder de Cascodekking.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw exclusieve oldtimerverzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schadeverzekering voor inzittenden, Ongevallen inzittenden en Rechtsbijstand.

Annuleringsdekking behendigheids- en regelmatigheidsritten

Heeft u zich met uw klassieker ingeschreven en bent u toegelaten tot een behendigheids- en/of regelmatigheidsrit, maar kunt u door een verzekerde schade of een motorisch/mechanisch defect niet deelnemen? Onder bepaalde voorwaarden vergoeden verzekeringsmaatschappijen een gemaximeerd bedrag van het inschrijfgeld, indien u dit niet terugkrijgt van de organisator. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de deze dekking staan uitgebreid beschreven in de verzekeringsvoorwaarden.

Taxatierapport

Het taxatierapport moet binnen drie maanden na aanvang van de exclusieve oldtimerverzekering ingestuurd worden. Het taxatierapport is 36 maanden geldig. Het taxatierapport moet opgesteld zijn door een erkende taxateur. Kijk in de polisvoorwaarden welke taxateurs een erkend taxatierapport opstellen.

Wat is niet verzekerd met de exclusieve oldtimerverzekering?

Verzekeraars keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op de exclusieve oldtimerverzekering. Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen verzekeraars de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn zij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door de verzekeringsmaatschappij in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op de exclusieve oldtimerverzekering.

Pechhulp

Niet verzekerd

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking. Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een enkele WA dekking afsluiten is niet mogelijk. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag onze assurantieadviseur om advies. Zo bepaalt u welke verzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw klassieker is een eigen risico per gebeurtenis van toepassing. In een offerte of op de polis vindt u het bedrag dat voor uw oldtimer van toepassing is. 

Beperking kilometrage

U kunt de exclusieve oldtimerverzekering alleen afsluiten als u niet meer dan 7.500 kilometer per jaar met uw klassieke auto rijdt. Tegen een premietoeslag kan het maximaal te rijden kilometers verhoogd worden naar 10.000.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de exclusieve oldtimerverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via onze assurantieadviseur aan de verzekeraar door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen verzekeringsmaatschappijen soms een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw exclusieve oldtimerverzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De exclusieve oldtimerverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de dekking stoppen. Anders loopt de exclusieve oldtimerverzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw exclusieve oldtimerverzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via onze assurantieadviseur of aan de verzekeraar doorgeven. De exclusieve oldtimerverzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.

Algemene informatie exclusieve oldtimerverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de exclusieve oldtimerverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen exclusieve oldtimerverzekering

De volgende zaken zijn meeverzekerd op de exclusieve oldtimerverzekering:

 • Het taxatierapport heeft een geldigheid van 3 jaar, daarnaast heeft u standaard 10% overdekking
 • Altijd terug-garantie van uw klassieker na een ongeval, dit geldt ook na schade in het buitenland en na een total loss schade-uitkering
 • Erkenning van clubtaxaties
 • Onderdelen in restauratie zijn verzekerd
 • Optioneel kan een rechtsbijstandverzekering worden gesloten. Dit betekent dat u niet alleen verzekerd bent voor het verhaal van schade na een aanrijding, maar waarbij u ook juridische bijstand krijgt bij geschillen met transporteurs, garages en taxateurs
 • Wanneer u met uw klassieker schade toebrengt aan één van uw andere auto’s is dit verzekerd
 • Uw auto is verzekerd wanneer u puzzelritten rijdt, clubevenementen heeft of op shows staat, ook in het buitenland
 • Uw klassieker heeft een WA dekking in alle E.U. landen en de landen rondom de Middellandse Zee
 • Wanneer na een ongeval onderdelen niet meer beschikbaar zijn dan is het op maat maken van onderdelen ook verzekerd.
 • Korting bij meerdere auto's
 • Pakketkorting i.c.m. particuliere producten

Meer weten over de exclusieve oldtimerverzekering?

Wilt u meer informatie over de exclusieve oldtimerverzekering, neem u dan contact met ons op tel. 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..