Fiscale cijfers 2022

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe fiscale cijfers! Hoeveel jaarruimte mag u in 2022 maximaal storten? Wat is de maximale reserveringsruimte? En hoeveel mag u dit jaar belastingvrij schenken aan uw kind? We hebben alles keurig voor u op een rijtje gezet.

Cijfers lijfrente opbouw 2022

Onderwerp
2021
2022

Jaarruimteformule

13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F

13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F

Maximale inkomen voor berekening jaarruimte

€ 112.189

€ 114.866

AOW-franchise

€ 12.672

€ 12.837

Maximale jaarruimte

€ 13.236

€ 13.570

Pensioenaangroei factor

6,27

6,27

Maximale reserveringsruimte < 10 jaar voor AOW

€ 14.785

€ 14.978

Maximale reserveringsruimte > 10 jaar voor AOW

€ 7.489

€ 7.587

Afkoop kleine lijfrente

€ 4.547

€ 4.607

Maximale afkoop lijfrente arbeidsongeschiktheid

€ 42.460

€ 43.012

Maximale uitkering lijfrente tijdelijk

€ 22.443

€ 22.735

Reserveren Oudedagsreserve

9,44% van de winst

 9,44% van de winst

Maximale toevoeging Oudedagsreserve

€ 9.395

€ 9.632

Maximale stakingswinst in lijfrente < 5 jaar voor AOW

€ 474.517

€ 480.686

Maximale stakingswinst in lijfrente < 15 jaar voor AOW

€ 237.267

€ 240.352

Maximale stakingswinst in lijfrente overig

€ 118.640

€ 120.183

Vrijstelling BEW/KEW

€ 171.000

€ 173.500

Vrijstelling box 3

€ 50.000

€ 50.650

 

Cijfers schenkbelasting 2022

Onderwerp
2021
2022

Schenkingsvrijstelling kind

€ 6.604

€ 5.677

Schenkingsvrijstelling overig

€ 3.244

€ 2.274

Eenmalige schenking kind

€ 26.881

€ 27.231

 

Toelichting fiscale cijfers 2022 

Wat is de jaarruimte?

De jaarruimte is het bedrag dat u in een jaar tijd maximaal belastingvrij op een pensioenrekening bij Brand New Day mag storten. Uw jaarruimte is gebaseerd op uw inkomen en het pensioen dat u bij een werkgever verdient. Hier leest u er meer over. 

Wat is de reserveringsruimte?

Had u de afgelopen 7 jaar wel jaarruimte, maar heeft u daarvan geen gebruik gemaakt? Dan heeft u reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte is dus een optelsom van niet-benutte jaarruimtes in de afgelopen 7 jaar. U kunt de reserveringsruimte gebruiken om een inhaalslag te maken in uw pensioenopbouw. Meer lezen over de reserveringsruimte

Wat is de afkoop kleine lijfrente?

Als u een lijfrente (bijvoorbeeld via een pensioenrekening bij Brand New Day) heeft opgebouwd, kunt u die na uw AOW-leeftijd laten uitkeren. Als u dat bedrag in één keer wilt laten uitkeren (afkopen), betaalt u daarover een soort boete aan de Belastingdienst. Tenzij het om een kleine lijfrente gaat met een waarde die onder de afkoopgrens kleine lijfrente ligt. U kunt het bedrag dan zónder boete in één keer laten uitkeren. Meer informatie over de spelregels daarvan vindt u hier

Wat houdt de ‘maximale afkoop lijfrente arbeidsongeschiktheid’ in?

Normaal gesproken kunt u een lijfrente niet ineens laten uitkeren zonder boete. Tenzij het om een kleine lijfrente gaat óf u arbeidsongeschikt bent. In het laatste geval geldt wel dat u er een maximaal bedrag is dat u kunt laten uitkeren én dat u alsnog inkomstenbelasting betaalt bij het uitkeren. Hier leest u meer over de voorwaarden. 

Wat is de maximale uitkering van een tijdelijke lijfrente?

Als u uw lijfrente laat uitkeren, mag u per jaar een maximum bedrag laten uitkeren. Het is nooit toegestaan om in een jaar tijd méér dan dit bedrag uitgekeerd te krijgen, ongeacht de frequentie van de betaling (jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of per maand). 

Wat is de oudedagsreserve?

Als u ondernemer bent, mag u een deel van uw winst belastingvrij opzijzetten (reserveren) voor uw pensioen. Dit is altijd een vast percentage van de winst. Als u oudedagsreserve reserveert, betaalt u later alsnog belasting over het opgebouwde bedrag, maar wél tegen het lagere AOW-tarief. De oudedagsreserve is dus een soort gunstig uitstel van het betalen van belasting. Hier vindt u meer informatie 

Wat is de stakingswinst?

Als als ondernemers stopt met uw bedrijf, houdt u mogelijk stakingswinst over. Dit is de winst die overblijft nadat u het bedrijf heeft opgeheven. Over de stakingswinst betaalt u normaal gesproken inkomstenbelasting. U kunt een deel van de stakingswinst echter gebruiken als lijfrentepremie. U gebruikt het dan voor uw (aanvullend) pensioen en betaalt hierover niet direct belasting. Meer informatie.

Wat is de vrijstelling KEW/BEW?

Als u een hypotheekverzekering of een hypotheekrekening heeft, kunt u (onder voorwaarden) gebruikmaken van een vrijstelling als u de waarde op die rekening laat uitkeren. Hier leest u meer over de voorwaarden. 

Wat is de vrijstelling in box 3?

Als u geld spaart of belegt via een vrij opneembare rekening, dan betaalt u hierover vermogensbelasting. Tot een bepaald bedrag bent u echter gevrijwaard van die belastingheffing. Als u een partner heeft, mag u de vrijstellingen bij elkaar optellen. Hier leest u er meer over. 

Wat is de schenkingsvrijstelling?

Als u geld aan iemand schenkt, moet u (of de ontvanger) daarover schenkbelasting betalen. Als u schenkt aan uw kind, mag u per jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Schenkt u aan iemand anders? Dan is de vrijstelling lager. U mag eens in uw leven trouwens ook een grotere belastingvrije schenking doen aan uw kind, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of een studie. Hier leest u daarover meer.

Meer in deze categorie: « Pensioencijfers 2022