Fiscale en sociale cijfers 2020

Fiscale en sociale cijfers 2020 Pixabay

De fiscale en sociale cijfers voor 2020 zijn bekend. Wij hebben voor u verkort overzicht gemaakt. Voor 2020 gelden de volgende bedragen voor o.a. de AOW-franchise, het maximum pensioengevend salaris en de WIA-loongrens.

AOW uitkering 2020

Bruto bedragen, inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen.

AOW-uitkering

2020 2019 2018
Gehuwd € 10.625,00 € 10.495,14 € 10.007,52
Ongehuwd € 15.627,00 € 15.429,92 € 14.637,84

Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigdenen exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag. 


AOW-ingangsleeftijd 2020

Jaar

Ingangsleeftijd

2020

66 jaar + 4 maanden

2019

66 jaar + 4 maanden

2018

66 jaar

2017

65 jaar + 9 maanden

2016

65 jaar + 6 maanden


AOW-franchise 2020

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond.

AOW-franchise

Factor

2020 2019 2018

Middelloonregeling (beschikbare premie)

100/75

€ 14.167,00

€ 13.785,00

€ 13.344,00

Middelloonregeling (beschikbare premie)

100/70

€ 15.178,00

€ 14.770,00

€ 14.296,00

Eindloonregeling

100/66,28

€ 16.030,00

€ 15.599,00

€ 15.099,00

DGA Middelloonregeling

 

€ 20.837,00

€ 20.209,00

€ 19.518,00

DGA Eindloonregeling

 

€ 23.578,00

 € 22.867,00

€ 22.085,00

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de voorlopige AOW-franchise 2020 alsmede het maximaal pensioengevend salaris bekend gemaakt. Deze cijfers dienen nog bij wetgeving definitief gemaakt te worden. Over het algemeen zullen deze bedragen in de wetgeving worden opgenomen


Maximale opbouwpercentages ouderdomspensioen per dienstjaar

  2020 2019  2018

Middelloonregeling

1,875%

1,875%

1,875%

Eindloonregeling

1,657%

1,657%

1,657%

(*) Vanaf 2018 obv pensioenrichtleeftijd 68 jaar


ANW uitkering 2019

ANW-uitkering

2020 2019 2018

Nabestaandenuitkering (70%)

€ 15.814,00 € 15.495,96 € 15.166,20

Wezenuitkering tot 10 jaar

€ 5.060,64 € 4.958,64 € 4.853,16

Wezenuitkering tot 10 tot 16 jaar

 € 7.591,08 € 7.438,08 € 7.279,80

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
(geboren voor 1-10-1993 tot 27 jaar)

€ 10.121,28 € 9.917,40 € 9.706,32

Deze bruto bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan Anw-gerechtigden. Bruto 30% Anw-bedragen zijn gekoppeld aan bruto minimumloon. 


Afkoop klein pensioen

  2020 2019 2018
 Bedrag afkoop NNB € 484,09 € 474,11


Lijfrente 2020

Franchise

€ 12.472,00

Max. premiegrondslag

€ 97.639,00

Max. jaarruimte

€ 12.986,00

Reserveringsruimte

€ 7.371,00

Reserveringsruimte (56 jr + 4 mnd)

€ 14.552,00


Afkoop kleine lijfrente 2020

  2020 2019 2018

Lijfrentekapitaal max.

€ 4.475,00

€ 4.404,00

€ 4.351,00


Minimumloon 2020

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 22 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2018 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

Leeftijd

Maand

Week

Dag

vanaf 22 jaar >€ 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
20 jaar € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar € 484,75 € 111,85 € 22,37


Minimum gebruikelijk DGA loon

Jaar

Minimum DGA Loon

2020

€ 45.000,00

2019

€ 45.000,00

2018

€ 45.000,00

2017

€ 45.000,00

2016

€ 44.000,00

2015

€ 44.000,00


Maximum pensioengevend loon 2020

Pensioenopbouw kent een gemaximeerd pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen op over het salaris boven deze loongrens.

Aftoppingsgrens

2020 2019 2018 2017

Per 1 januari

€ 110.111,00 € 107.593,00 € 105.075,00 € 103.317,00


Maximum WAO/WIA dagloon 2020

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. De WIA kent een loongrens: het maximum dagloon.

Maximum dagloon

2020 2019 2018

Maximum WIA-dagloon
(per dag)

€ 219,28 € 214,28 € 209,26

Maximum WIA-dagloon
(per jaar)

 € 57.232.00 € 55.927,00 € 54.616,86

Maximum premieloon
werknemersverzekeringen
(per jaar)

 € 57.232.00 € 55.927,00 € 54.616,86


Waardeoverdracht rekenrente (
Standaardtarief)

Jaar

Rente %

2020

 0,290%

2019

1,577%

2018

1,648%

2017

0,864%

2016

1,629%

2015

2,156%


Wettelijke rente

Jaar

Rente %

Vanaf 1-1-2015

2%

1-7-2012 tot 1-1-2015

3%

1-7-2011 tot 1-7-2012

4%

1-1-2010 tot 1-7-2011

3%


Zorgverzekeringswet 2020

  2020 2019 2018

Premiegrens

€ 57.232,00

€ 55.927,00

€ 54.614,00

Inkomensafhankelijk
bijdrage werknemers

6,70%

6,95%

6,90%

Meer in deze categorie: Minimumloon 2020 »