Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2023

Het UWV heeft de gedifferentieerde premie WGA en ZW voor het jaar 2023 recent gepubliceerd. Er zijn een aantal grote wijzigingen. De loonsomgrenzen worden verhoogd, waardoor meer werkgevers als kleine werkgevers worden aangemerkt. Deze groep werkgevers zal daarom relatief minder WGA- en ZW-premie af gaan dragen, maar de sectorale premies voor de WGA en ZW stijgen. Wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

Premieloonsom grenzen 2023

De gemiddelde premieloonsom voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 36.200,00 (2022: € 35.300,00). De grenzen van de premieloonsom worden vanaf 2022 op een andere wijze berekend. Tot en met 2021 worden werkgevers met ≤10 maal de gemiddelde loonsom als ‘kleine werkgever’ ingedeeld. Deze grens is per 2022 verlegd naar ≤25 maal de gemiddelde loonsom. Hierdoor neemt het aantal kleine werkgevers toe en het aantal middelgrote werkgevers af.

Overzicht premieloongrenzen 2023

Werkgeverscategorie 2023

Premieloongrenzen 2023

Gemiddelde loonsom

€ 36.200,00

Kleine werkgevers

≤25 x € 905.000,00

Middelgrote werkgevers

> € 905.000,00 en ≤ € 3.620.000,00

Grote werkgevers

> € 3.620.000,00

 

Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2023

Voor het jaar 2023 worden de loonsomgrenzen verhoogd. Hierdoor wordt de groep in de werkgeverscategorie ‘kleine werkgever’ vergroot. Deze groep werkgevers hoeven louter een sectorale WGA- en ZW-premie af te dragen, waardoor minder premie wordt betaald.

Parameters WGA-premie Werkhervattingskas 2023

Het gemiddelde WGA-premiepercentage bedraagt 0,87% voor 2023. Dit is een stijging van 0,03%-punt ten opzichte van 2022. Hieronder staan de belangrijkste parameters voor de WGA-premie Werkhervattingskas 2023.

WGA parameters Werkhervattingskas

2022

2023

Gemiddelde percentage

0,84%

0,87%

Gemiddelde werkgeversrisico

0,56%

0,59%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,12

1,11

Minimumpremie (grote werkgever)

0,21%

0,21%

Maximumpremie (grote werkgever)

3,36%

3,48%

 

Parameters ZW-premie Werkhervattingskas 2023

Het gemiddelde ZW-premiepercentage bedraagt 0,66% voor 2023. Dit is een daling van 0,02%-punt ten opzichte van 2022. Hieronder staan de belangrijkste parameters voor de ZW-premie Werkhervattingskas 2023.

ZW parameters Werkhervattingskas

2022

2023

Gemiddelde percentage

0,68%

0,66%

Gemiddelde werkgeversrisico

0,39%

0,42%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,30

1,17

Minimumpremie (grote werkgever)

0,17%

0,16%

Maximumpremie (grote werkgever)

2,72%

2,64%

Maximumpremie Uitzendbedrijven (sector 52)

10,39%

8,27%

 

Sectorale premiepercentages WGA

De sectorale premiepercentages voor de WGA stijgt in veel sectoren voor het jaar 2023. Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectoraal premiepercentage WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van het premiepercentage. De sectorale premiepercentages WGA voor 2022 en 2023 staan hieronder.

Overzicht Sectorale premiepercentages WGA

Sector

WGA- 2022

WGA- 2023

1 – Agrarisch bedrijf

0,61%

0,62%

2 – Tabakverwerkende industrie

0,87%

0,87%

3 – Bouwbedrijf

0,80%

0,80%

4 – Baggerbedrijf

1,33%

1,26%

5 – Hout en emballage- industrie

0,70%

0,86%

6 – Timmerindustrie

0,53%

0,50%

7 – Meubel- en orgelbouw industrie

0,79%

0,81%

8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,47%

0,54%

9 – Grafische industrie

0,92%

1,04%

10 – Metaal industrie

0,71%

0,77%

11 – Elektronische industrie

0,53%

0,62%

12 – Metaal – en technische bedrijfstakken

0,78%

0,80%

13 – Bakkerijen

1,07%

1,15%

14 – Suikerverwerkende industrie

1,06%

1,08%

15 – Slagersbedrijven

1,12%

1,15%

16 – Slagers overig

1,33%

1,47%

17 – Detailhandel en ambachten

0,92%

0,99%

18 – Reiniging

2,38%

2,54%

19 – Grootwinkelbedrijf

0,83%

0,92%

20 – Havenbedrijven

0,68%

0,71%

21 – Havenclassificeerders

2,22%

2,41%

22 – Binnenscheepvaart

0,72%

0,80%

23 – Visserij

1,10%

1,00%

24 – Koopvaardij

0,25%

0,30%

25 – Vervoer KLM

0,80%

0,85%

26 – Vervoer NS

0,82%

0,90%

27 – Vervoer posterijen

0,90%

1,39%

28 – Taxivervoer

2,26%

2,66%

29 – Openbaar vervoer

0,83%

0,89%

30 – Besloten busvervoer

1,51%

1,85%

31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,54%

0,62%

32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,77%

0,81%

33 – Horeca algemeen

0,77%

0,87%

34 – Horeca catering

1,55%

1,90%

35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,87%

0,92%

38 – Banken

0,79%

0,78%

39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,38%

0,38%

40 – Uitgeverij

0,78%

0,86%

41 – Groothandel I

0,61%

0,66%

42 – Groothandel II

0,72%

0,75%

43 – Zakelijke dienstverlening I

0,64%

0,68%

44 – Zakelijke dienstverlening II

0,40%

0,42%

45 – Zakelijke dienstverlening III

0,64%

0,66%

46 – Zuivelindustrie

1,11%

1,14%

47 – Textielindustrie

0,75%

0,95%

48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,33%

1,35%

49 – Chemische industrie

1,04%

1,17%

50 – Voedingsindustrie

1,02%

1,08%

51 – Algemene industrie

1,03%

1,09%

52 – Uitzendbedrijven

2,08%

2,40%

53 – Bewakingsondernemingen

1,34%

1,38%

54 – Culturele instellingen

0,84%

0,87%

55 – Overige takken van bedrijf en beroep

0,94%

0,98%

56 – Schildersbedrijf

1,20%

1,17%

57 – Stukadoorsbedrijf

1,12%

1,17%

58 – Dakdekkersbedrijf

1,39%

1,32%

59 – Mortelbedrijf

1,02%

1,07%

60 – Steenhouwersbedrijf

1,12%

1,17%

61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen

0,99%

1,02%

62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

1,02%

1,33%

63 – Overheid, defensie

0,97%

1,01%

64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,65%

0,97%

65 – Overheid, openbare nutsbedrijven

0,93%

0,98%

66 – Overheid, overige instellingen

0,90%

0,92%

67 – Werk en (re)integratie

4,17%

4,19%

68 – Railbouw

0,89%

0,96%

69 – Telecommunicatie

0,69%

0,75%

 

Sectorale premiepercentages ZW

Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectorale premiepercentage ZW (Ziektewet) af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentage vastgesteld voor het daaropvolgend jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van het premiepercentage. De sectorale premiepercentages ZW voor 2022 en 2023 staan hieronder.

Sector

ZW- 2022

ZW- 2023

1 – Agrarisch bedrijf

0,28%

0.23%

2 – Tabakverwerkende industrie

0,52%

0.36%

3 – Bouwbedrijf

0,33%

0.26%

4 – Baggerbedrijf

0,50%

0,27%

5 – Hout en emballage- industrie

0,36%

0,32%

6 – Timmerindustrie

0,31%

0,29%

7 – Meubel- en orgelbouw industrie

0,48%

0,35%

8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,37%

0,34%

9 – Grafische industrie

0,48%

0,43%

10 – Metaal industrie

0,29%

0,23%

11 – Elektronische industrie

0,19%

0,16%

12 – Metaal – en technische bedrijfstakken

0,37%

0,30%

13 – Bakkerijen

0,56%

0,47%

14 – Suikerverwerkende industrie

0,31%

0,42%

15 – Slagersbedrijven

0,51%

0,44%

16 – Slagers overig

0,56%

0,45%

17 – Detailhandel en ambachten

0,61%

0,48%

18 – Reiniging

1,14%

0,95%

19 – Grootwinkelbedrijf

0,27%

0,37%

20 – Havenbedrijven

0,48%

0,36%

21 – Havenclassificeerders

0,52%

0,48%

22 – Binnenscheepvaart

0,56%

0,46%

23 – Visserij

0,20%

0,17%

24 – Koopvaardij

0,21%

0,16%

25 – Vervoer KLM

0,65%

0,51%

26 – Vervoer NS

0,67%

0,53%

27 – Vervoer posterijen

1,13%

1,21%

28 – Taxivervoer

1,62%

1,39%

29 – Openbaar vervoer

0,62%

0,52%

30 – Besloten busvervoer

0,80%

0,68%

31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,43%

0,42%

32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,68%

0,53%

33 – Horeca algemeen

0,80%

0,63%

34 – Horeca catering

1,26%

1,12%

35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,54%

0,43%

38 – Banken

0,35%

0,36%

39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,11%

0,08%

40 – Uitgeverij

0,41%

0,29%

41 – Groothandel I

0,39%

0,31%

42 – Groothandel II

0,42%

0,32%

43 – Zakelijke dienstverlening I

0,24%

0,22%

44 – Zakelijke dienstverlening II

0,37%

0,29%

45 – Zakelijke dienstverlening III

0,47%

0,38%

46 – Zuivelindustrie

0,59%

0,48%

47 – Textielindustrie

0,49%

0,39%

48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,48%

0,40%

49 – Chemische industrie

0,52%

0,44%

50 – Voedingsindustrie

0,50%

0,48%

51 – Algemene industrie

0,45%

0,39%

52 – Uitzendbedrijven

5,94%

4,73%

53 – Bewakingsondernemingen

1,06%

0,98%

54 – Culturele instellingen

0,49%

0,39%

55 – Overige takken van bedrijf en beroep

0,55%

0,47%

56 – Schildersbedrijf

0,38%

0,30%

57 – Stukadoorsbedrijf

0,45%

0,31%

58 – Dakdekkersbedrijf

0,66%

0,54%

59 – Mortelbedrijf

0,61%

0,39%

60 – Steenhouwersbedrijf

0,45%

0,31%

61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen

0,18%

0,16%

62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

0,16%

0,12%

63 – Overheid, defensie

0,19%

0,15%

64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,28%

0,18%

65 – Overheid, openbare nutsbedrijven

0,23%

0,19%

66 – Overheid, overige instellingen

0,19%

0,11%

67 – Werk en (re)integratie

1,18%

0,97%

68 – Railbouw

0,35%

0,33%

69 – Telecommunicatie

0,43%

0,39%

 

Maximumpremie ZW Uitzendbedrijven (sector 52)

Voor de Uitzendsector geldt een afwijkende maximumpremie voor de Ziektewet. Voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven geldt een maximum Ziektewet premie van 1,75 maal de sectorale premie Ziektewet. Voor 2023 is de maximumpremie voor Uitzendbedrijven 8,27% (dat is 1,75 x 4,73). De maximumpremie voor Uitzendbedrijven daalt met 2,12%-punt ten opzichte van 2022.

Overzicht maximumpremie ZW Uitzendbedrijven (sector 52)

Jaar

Maximumpremie Uitzendbedrijven (Sector 52)

2023

8,27%

2022

10,39%

2021

9,31%

2020

10,02%

2019

8,84%

2018

8,03%

 

Eigenrisicodrager WGA en ZW

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om zelf de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid te dragen (eigenrisicodrager). Eigenrisicodragers kunnen hiervoor een WGA-ERD verzekering of een ZW-ERD verzekering afsluiten en in combinatie met arbodienstverlening, ondersteuning bij re-integratie, een verzuimverzekering en collectieve inkomensverzekeringen.

Meer weten over de gedifferentieerde premie WGA en ZW 2023?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie over de Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2023of wilt u een vrijblijvende offerte van de ? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.