woensdag 08 september 2021 10:51

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas WGA en Ziektewet 2022

Recent heeft het UWV heeft de Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022 gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies en parameters voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en Ziektewet. Voor uitzendbedrijven gaat een forse maximumpremie ZW gelden. Daarnaast wordt er een grote wijziging vanaf 2022 doorgevoerd: de nieuwe loongrens tussen kleine- en middelgrote werkgevers!

Ontwikkeling premies Ziektewet en WGA in 2022

In het algemeen gaan (middel-)grote werkgevers een fractie hogere premie betalen. Kleine werkgevers zijn afhankelijk van de sector waarin zij zijn ingedeeld en de sectorpremies voor 2022.

Parameters WGA en ZW

De gegevens die van toepassing zijn bij de berekening van deze premies zijn vastgesteld in het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022’. De UWV-publicatie met premies en parameters vindt hier.

Werkhervattingskas premies en parameters

 
2021
2022

Gemiddelde loonsom

34.600

35.300

Grens grote/middelgrote werkgever

3.460.000

3.530.000

Grens middelgrote/kleine werkgever

346.000

882.500

 

WGA

2021
2022

Gemiddelde percentage

0,78%

0,84%

Gemiddelde werkgeversrisico

0,52%

0,56%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,12

1,12

Minimumpremie (grote werkgever)

0,19%

0,21%

Maximumpremie (grote werkgever)

3,12%

3,36%

Correctiefactoren bij onvolledige referteperiode werkgever

Beschikbare periode:

1 jaar

5,00

5,00

2 jaren

2,50

2,50

3 jaren

1,66

1,66

4 jaren

1,25

1,25

  

Ziektewet

2021

2022

Gemiddelde percentage

0,58%

0,68%

Gemiddelde werkgeversrisico

0,35%

0,39%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,24

1,30

Minimumpremie (grote werkgever)

0,14%

0,17%

Maximumpremie (grote werkgever)*

2,32%

2,72%

Correctiefactoren bij onvolledige referteperiode werkgever

Beschikbare periode:

1 jaar

2,00

2,00

2 jaren

1,00

1,00

3 jaren

1,00

1,00

4 jaren

1,00

1,00

* De maximumpremie in de sector Uitzendbedrijven wijkt voor de Ziektewet af van de maximumpremie die geldt voor werkgevers in de overige sectoren. De maximumpremie voor de sector Uitzendbedrijven bedraagt voor de Ziektewet 10,39%.

Ontwikkeling WGA-premie

WGA premies en parameters

2022
2021
2020

gemiddeld percentage

0,84%

0,78%

0,76%

Maximumpremie

3,36%

3,12%

3,04%

Minimumpremie

0,21%

0,19%

0,19%

Gemiddeld WG-risico

0,56%

0,52%

0,48%

Correctiefactor

1,12

1,12

1,18

 

Ontwikkeling Ziektewetpremie

Ziektewet premies en parameters

2022
2021
2020

gemiddeld percentage

0,68%

0,58%

0,52%

Maximumpremie

2,72%

2,32%

2,08%

Minimumpremie

0,17%

0,14%

0,13%

Gemiddeld WG-risico

0,39%

0,35%

0,32%

Correctiefactor

1,30

1,24

1,21

 

Ontwikkeling sectorpremies

Voor de werkgevers die worden ingedeeld als klein en middelgrote werkgevers zijn de sectorpremies WGA en Ziektewet van belang. De premieontwikkeling is verschillend per sector. Opvallend is de premiestijging in de uitzendsector: 0,46% voor de WGA en 0,62% voor de Ziektewet. De gemiddelde sectorpremie ligt in 2022 voor de WGA iets boven de 1% en dat betekent een beperkte verhoging ten opzichte van de gemiddelde sectorpremie van 2021. De gemiddelde Ziektewetpremie ligt volgend jaar met afgerond 0,58% een fractie hoger dan dit jaar.

Een overzicht van de sectorpremies WGA en ZW en de verschillen tussen 2021 en 2020 kunt u hier downloaden.

Nieuwe definitie kleine en middelgrote werkgevers

Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer. Tot en met 2021 lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon. De gemiddelde premieplichtige loonsom is bepalend voor de vaststelling van de werkgeversklassen klein, middelgroot en groot. Vanaf premiejaar 2022 is de ondergrens voor middelgrote werkgevers niet meer 10, maar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Het gemiddelde loon is daarnaast verhoogd met 700 euro op jaarbasis. De grenzen van de werkgeversklassen komen er daarmee als volgt uit te zien:

Indeling werkgevers

2022
2021
2020

Gemiddeld premieplichtig loon

€ 35.300

€ 34.600

€ 33.700

Grens kleine/middelgrote werkgever

€ 882.500

€ 346.000

€ 337.000

Grens middelgrote/grote werkgever

€ 3.530.000

€ 3.460.000

€ 3.370.000

 

Whk-beschikking 2022

Eind dit jaar ontvangen alle grote en middelgrote werkgevers hun beschikking met hun individuele gedifferentieerde premies. Kleine werkgever ontvangen een mededeling met de sectorale premies. Eigenrisicodragers betalen geen publieke premies.

Eigenrisicodragerschap

Zowel voor de Ziektewet als de WGA bestaat de mogelijkheid om eigenrisicodrager (ERD) te worden. Bij eigenrisicodragerschap voor de WGA dient het risico herverzekerd te worden bij een private verzekeringsmaatschappij. Voor de Ziektewet is het niet verplicht om het risico te herverzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij.

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of ziektewet jaarlijks op 1 januari of op 1 juli laten ingaan of beëindigen. Uw aanvraag daarvoor moet ten minste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u vanaf 1 januari 2022 eigenrisicodrager wil worden of het eigenrisicodragerschap wil beëindigen, zorg er dan voor dat u dit voor 1 oktober 2021 regelt!

Meer weten over de Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas WGA en Ziektewet 2022

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas WGA en Ziektewet 2022? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Laatst aangepast op donderdag 09 september 2021 12:33