donderdag 18 juli 2019 07:50

Gescheurde moer in waterontharder kost ruim 80.000 euro

Het losscheuren van een moer in een waterontharder is geen geleidelijk proces. Evenmin was er in een recente Kifid-klacht sprake van een constructiefout al werd het apparaat anders bevestigd dan in de installatiehandleiding stond. De Geschillencommissie bepaalt daarom dat de verzekeraar alsnog de kosten van een lekkage moet vergoeden. Schade: € 81.446,00.

Installatie waterontharder

Op zijn woonboerderij laat een man in 2014 een waterontharder installeren. Bij het apparaat zijn flexibele leidingen geleverd, maar de installateur besluit starre waterleidingen te gebruiken. Anders zou de ontharder te ver van de muur komen en een kelderluik blokkeren. Begin 2016 moet een defect onderdeel worden vervangen. Vier dagen later ontdekt de dochter van de man een laagje water in de kelder. Als pa ’s avonds zelf gaat kijken, staat het peil 3 centimeter hoog op de keldervloer.

Overbelasting

Na tussenkomst van een keuringsinstituut blijkt dat de lekkage is ontstaan doordat een bevestigingsmoer is losgescheurd. Die moer is bij de laatste reparatie losgedraaid en aan het eind weer vastgedraaid. Volgens het onderzoeksrapport is afgeweken van de installatiehandleiding, maar kan niet onomstotelijk worden bewezen dat er mechanische overbelasting is ontstaan door het gebruik van een starre in plaats van een flexibele verbinding.

De verzekeraar weigert de waterschade aan vloeren en wanden te vergoeden. Volgens de verzekeraar is geen sprake van een plotseling optredend effect, maar is de schade het gevolg van een geleidelijk proces. Dat is niet gedekt. Bovendien zijn constructiefouten van dekking uitgesloten.

Plotseling defect

De Geschillencommissie van Kifid oordeelt anders. Op de dag van de reparatie aan de waterontharder was nog geen sprake van lekkage. Vier dagen later is er een aanzienlijke hoeveelheid water uit de ontharder gestroomd. “De Commissie vindt het aannemelijk dat dit losscheuren van de bevestigingsmoer geen geleidelijk proces is geweest maar een plotseling losscheuren van de moer.”

Geen constructiefout

Van een constructiefout is volgens de Geschillencommissie geen sprake. “De aansluiting van de deugdelijke waterontharder op de waterleiding in strijd met de installatievoorschriften levert naar redelijke uitleg geen constructiefout of uitvoeringsfout op maar een installatiefout”, aldus de uitspraak. Dat valt evenmin te betitelen als slecht onderhoud, vindt Kifid. De ontharder is immers steeds met een starre verbinding aangesloten geweest.

Beperkte uitleg

Bovendien vindt de Geschillencommissie dat een dekkingsuitsluiting beperkt moet worden uitgelegd. Zo’n beperkte uitleg strookt met het doel van de verzekering: vergoeding van schade aan het woonhuis, veroorzaakt door de in de voorwaarden opgesomde gebeurtenissen. Daaronder valt ook “ieder ander plotseling van buiten komende onheil”. Over de hoogte van de schade bestaat geen geschil. Kifid veroordeelt de verzekeraar daarom binnen vier weken alsnog € 81.446 uit te keren. De uitspraak is bindend.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking voor dergelijke schade.

Offerte aanvragen

Laatst aangepast op donderdag 18 juli 2019 08:01