woensdag 22 september 2021 09:56

Gevolgen Prinsjesdag 2021 voor ondernemers

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2022. Komend jaar betaalt u minder inkomstenbelasting in de eerste schijf. Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt. Dit verandert er in 2022 voor ondernemers.

1. Kleine daling inkomstenbelasting gunstig voor ondernemers

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022 en geldt voor de ruim 1,6 miljoen ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op je inkomstenbelasting. Minder belasting betalen? Gebruik fiscale regelingen en aftrekposten.

2. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog en eerder BPM betalen

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12% naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste € 35.000,00 van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%. Kies je ervoor een elektrische personenauto privé te rijden? De SEPP-subsidie daarop daalt van € 4.000,00 naar € 3.700,00 euro in 2022.

Bent u handelaar of importeur en heeft u auto’s in voorraad? Dan betaalt u vanaf 2022 de BPM op personenauto’s al bij de inschrijving in het kentekenregister en niet meer bij de tenaamstelling. Voor auto’s die u op dat moment al in voorraad heeft geldt een overgangsregeling.

3. Daling zelfstandigenaftrek zorgt voor minder belastingvoordeel

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met € 360,00 euro van € 6.670,00 naar € 6.310,00. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar u belasting over betaalt wordt hoger en u betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Over uw inkomen vanaf € 69.398,00, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaalt u 49,5% belasting. Van uw zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijgt u in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Heeft u een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kunt u als u minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan uw eigen zaak en uw inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek. Check deze 5 belastingtips om meer voordeel uit uw aangifte te halen.

4. Kinderopvangcentra moeten maandelijks opvanguren aanleveren

Er ligt een voorstel om de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) te wijzigen. Het voorstel bevat een wettelijke plicht voor kinderopvangorganisaties om vanaf 2022 maandelijks de opvanguren per kind door te geven aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Zo weet de dienst Toeslagen of het verstrekte voorschot kinderopvangtoeslag aan ouders nog in lijn is met het aantal opvanguren.

Hiermee wil de overheid voorkomen dat ouders onverwacht hoge bedragen moeten terugbetalen of ontvangen. Veel kinderopvangorganisaties leverden deze gegevens al maandelijks aan de dienst Toeslagen. Door de nieuwe wettelijke regeling zijn alle kinderopvangorganisaties straks verplicht de opvanguren door te geven.

5. Goed nieuws in de bouwsector: 1 miljard voor extra woningen

Heeft u een bouwbedrijf? Dan krijgt u het misschien drukker. De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Dat is goed nieuws voor u en de ruim 240.000 andere ondernemingen in de bouwsector. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld om de bouwsector meer en sneller woningen te laten bouwen.

In 2021 mochten woningcorporaties geen huurverhoging doorvoeren voor sociale huurwoningen. Ze krijgen hiervoor een structurele tegemoetkoming van jaarlijks 180 miljoen euro zodat zij extra kunnen investeren in nieuwbouw.

6. Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting

In 2022 betaalt u 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 395.000,00 winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met € 150.000,00 ten opzichte van 2021. Over de winst boven € 395.000,00 blijft het tarief 25%.

Bereikt uw BV in 2022 dit verruimde winstbedrag, dan levert dat je bv een voordeel op van 10% over € 150.000,00. Keert u dit bedrag van € 15.000,00 uit aan uzelf, dan blijft daar na aftrek inkomstenbelasting (box 2) nog bijna € 11.000,00 van over.

7. STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

Volgen uw medewerkers een cursus, training of opleiding om hun loopbaan te versterken? De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Medewerkers vragen de subsidie zelf aan. De hoogte is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal € 1.000,00 per jaar. Naar verwachting stopt de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 en geldt de STAP per 1 maart 2022. Subsidie voor scholing in januari en februari 2022 verleent de overheid waarschijnlijk met terugwerkende kracht.

In 2021 zijn de scholingsuitgaven nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,00 en een maximumaftrek van € 15.000,00. Ontdek meer subsidies voor scholing van uw personeel.

8. 524 miljoen extra voor bestrijden ondermijning

Het kabinet geeft komend jaar € 524 miljoen extra uit aan de bestrijding van toenemende ondermijnende criminaliteit. Daarvan gaat € 154 miljoen naar bescherming en veiligheid. Ondermijning is de vermenging van de onder- en bovenwereld, bijvoorbeeld door infiltratie of omkoping van het bedrijfsleven. Denk aan banken, verzekeraars en financieel adviseurs die crimineel geld witwassen of een elektricien die een hennepkwekerij helpt aanleggen. Als ondernemer loopt u als gevolg van ondermijning risico op afpersing of misbruik van uw bedrijfspand door criminelen.

9. Haal voordeel uit klimaatsubsidies en -regelingen

Het kabinet verhoogt belastingvoordelen en subsidies voor burgers en ondernemers, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van gebouwen. Deze plannen zijn onderdeel van de € 6,8 miljard voor maatregelen die de CO2-uitstoot moeten verminderen. Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zij betalen dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De MIA kent nu 3 percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27%, 36% en 45%. Op die manier krijgen bedrijven een hogere korting en worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

In combinatie met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan het netto belastingvoordeel voor bedrijven oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Investeringen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld nieuwe en innovatieve grondstof besparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 en volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

10. Verliezen verrekenen VPB wordt verruimd en beperkt

Verliezen binnen u BV mag u vanaf 2022 in tijd onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). De maximumtermijn is nu nog 6 jaar. In een volgend boekjaar mag je € 1 miljoen verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Daarna mag u een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar. De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.

11. Kabinet stelt handhaving op schijnzelfstandigheid uit

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is er om u als opdrachtgever en de zzp’ers die u inhuurt, duidelijkheid te geven over jullie arbeidsrelatie. Sinds 11 januari 2021 loopt er een pilot met een online vragenlijst (webmodule) die opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft over de arbeidsrelatie met een in te huren zzp’er. De pilot is geëvalueerd, maar een besluit over de module is nog niet genomen. Het kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit totdat er een nieuw kabinet is.

12. Kleine werkgevers ontzorgd met lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie

Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan grote werkgevers. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt en stijgt met 1,0%-punt voor de grote werkgevers. Dit maakt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van je personeel iets draaglijker. Daarnaast wordt de drempel om je personeelslid een vast contract aan te bieden lager. Je kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld een MKB Verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten. Overweegt u voor het eerst iemand aan te nemen, maak dan het rekensommetje: kan ik mijn eerste werknemer betalen?

13. Thuiswerkkostenvergoeding maximaal 2 euro per dag

Uw werknemers zullen deels thuis blijven werken, ook na de coronacrisis. Per 1 januari 2022 kunt u als werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2,00 per dag geven. U spreekt af op welke dagen uw medewerker thuiswerkt. De vergoeding hoeft u niet aan te passen als uw medewerker incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek konden werkgevers al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan. Bekijk meer arbeidsvoorwaarden waarmee u de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

14. Aandelenoptierechten fiscaal aantrekkelijker

Voor innovatieve start-ups en scale-ups die net gestart zijn, is het soms moeilijk werknemers een passend salaris te betalen. De wet fiscale regeling aandelenoptierechten moet het aantrekkelijker maken aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Als werkgever kunt u een werknemer dan een optie of recht geven om aandelen in uw bedrijf (BV) te kopen. Op een later moment en tegen een vastgestelde prijs. Nu moeten werknemers direct belasting betalen wanneer ze gebruik maken van de aandelenoptie, terwijl er nog geen geld beschikbaar is. Met de nieuwe regeling kan men ervoor kiezen pas belasting te betalen bij het verhandelen van de aandelen.

15. Laat uw medewerkers met subsidie omscholen naar techniek en ICT

In de sectoren techniek en ICT is sprake van een personeelstekort. Met de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek laat u medewerkers omscholen. Per medewerker kunt u als werkgever een bedrag aanvragen van € 3.750,00. U ontvangt subsidie voor maximaal 6 medewerkers.

In 2021 is een budget van € 37,5 miljoen beschikbaar. In 2022 komt daar € 40 miljoen bovenop. Hiermee kunnen nog eens 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep. Ontdek meer subsidies voor scholing.

16. Verlaging tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor werknemers daalt van 7% in 2021 naar 6,7% in 2022. Draagt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) via uw salaris premies af voor werknemersverzekeringen? Dan bent u in loondienst van uw BV en betaalt u via uw salaris dezelfde premie als een werknemer. De verlaging geldt dan ook voor u.

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. Op ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag vindt u een overzicht van alle kabinetsplannen voor 2022.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 22 september 2021 10:04