maandag 30 januari 2017 20:22

Gewijzigd besluit pensioenen premie- en kapitaalovereenkomsten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over pensioenen (beschikbare premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en netto-pensioenregelingen) geactualiseerd.

Het besluit over pensioenen van 17 februari 2014 met betrekking tot beschikbare premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en netto pensioenregelingen is geactualiseerd. Het besluit bevat ook een uitbreiding van de toegelaten verzekeraars en een gewijzigde eventtoets.

De invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 heeft in de praktijk geleid tot de ontwikkeling van zowel individuele als collectieve premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten. Gebleken is dat de fiscale kwalificaties van de pensioenovereenkomsten niet duidelijk waren. Daarom verduidelijkt dit besluit, de fiscale regels voor pensioenregelingen die de Pensioenwet aanduidt als een premie- of kapitaalovereenkomst. Ook wijst het besluit sommige soorten premie- en kapitaalovereenkomsten aan als fiscale pensioenregelingen.

Het besluit bevat de volgende wijzigingen:

  • De premiepensioeninstelling (PPI) wordt onder voorwaarden toegelaten als een uitvoerder van een pensioenregeling op basis van een staffel als bedoeld in bijlage V van dit besluit.
  • De momenten waarop de eventtoets van bijlagen IV en V wordt uitgevoerd, zijn meer algemeen omschreven.
  • Voor zover bij de toepassing van de eventtoets van bijlagen IV en V blijkt dat te veel premie is betaald, kan het meerdere voortaan niet alleen aan de verzekeraar vervallen, maar ook aan de werkgever.

Het vorige besluit is van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M (V-N 2015/7.14). Het nieuwe besluit treedt in werking op 28 januari 2017 en wel met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

Premiestaffel Tabel 1

Leeftijdsklassen tot 67 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19 3,5 4,1 4,7 4,8
20 tot en met 24 4,0 4,7 5,3 5,7
25 tot en met 29 4,8 5,7 6,4 6,9
30 tot en met 34 5,9 7,0 7,8 8,2
35 tot en met 39 7,1 8,5 9,4 9,8
40 tot en met 44 8,7 10,4 11,3 11,8
45 tot en met 49 10,6 12,7 13,7 14,3
50 tot en met 54 13,0 15,5 16,6 17,3
55 tot en met 59 16,0 19,1 20,1 20,8
60 tot en met 64 19,9 23,8 24,5 25,0
65 tot en met 66 23,3 27,9 28,2 28,3

Bron: wetten.overheid.nl, Besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168, Staatscourant nr. 4421