woensdag 20 november 2019 08:18

Gros pensioenkortingen van de baan: Koolmees geeft jaar respijt

De pensioenen van 8 miljoen Nederlanders worden per 1 januari nog niet gekort. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft het meetmoment een jaar opgeschoven. Pensioenfondsen die een actuele dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent krijgen van de minister vrijstelling tot minstens 31 december 2020. De huidige uitwerking van het pensioenakkoord is volgens Koolmees niet gebaat bij overhaaste besluiten.

In een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd legt hij uit waarom hij geen kortingen wil. “Het is belangrijk om de problemen op de korte termijn die samenhangen met de slechte financiële positie in het licht te zien van het langetermijnperspectief, de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Ik wil daarom geen ingrijpende maatregelen in korte tijd nemen of maatregelen voor een te lange periode laten duren. Want als de huidige economische situatie niet structureel is, dan hebben we mogelijk te veel te snel gedaan”, schrijft Koolmees.

Uitwerking pensioenakkoord

Als de situatie van zeer lage rentes wel structureel is, dan roept dat volgens hem vragen op die ook in de uitwerking van het pensioenakkoord aan de orde zullen komen. Die uitwerking van het pensioenakkoord noemt hij de grootste prioriteit. “Het is daarom voor de uitwerking van het akkoord op de korte termijn belangrijk rust te bieden rond het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten en stabiliteit in pensioenpremies en pensioenopbouw. In het licht van de uitwerking van het pensioenakkoord wil ik een pas op de plaats maken en maatregelen nemen om de nu dreigende kortingen te voorkomen of te beperken.”

Lees ook!

Vier fondsen korten wel

Pensioenfondsen die eind volgende maand een dekkingsgraad hebben onder de 90 procent zullen wel zodanig moeten korten dat ze wel weer boven die grens komen. Volgens DNB gaat het om vier pensioenfondsen met in totaal ongeveer 600.000 deelnemers. Zou Koolmees geen respijt geven, dan hadden waarschijnlijk 27 pensioenfondsen de voorzieningen van 8 miljoen Nederlanders moeten korten.

Druk werd opgevoerd

Vakbond FNV en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hadden gedreigd hun steun aan het pensioenakkoord in te trekken als het tot kortingen zou komen. Ook de pensioenfondsen zelf verhoogden de druk op Koolmees. Ambtenarenfonds pleitte bovendien voor het naar voren halen van toekomstige rendementen om de dekkingsgraad op te krikken.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op vrijdag 30 oktober 2020 11:42