maandag 02 september 2019 07:54

Groter premieverschil UWV publieke WGA en private WGA-ERD verzekering

Werkgevers kunnen kosten besparen als zij overstappen van een publieke WGA dekking bij het UWV naar een private WGA-ERD verzekering (dekking tegen de kosten van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers). Naar verwachting zullen de verschillen de komen de jaren toe nemen. Werkgevers kunnen jaarlijks voor 1 april of 1 oktober aan geven waar zij hun WGA-verzekering willen onderbrengen.

De gezamenlijke besparing voor werkgevers in Nederland bedraagt ongeveer 85 miljoen euro als zij overstappen naar een private WGA-ERD verzekering. Dat wordt geconcludeerd op basis van cijfers van het UWV en eigen data.

Meer werkgevers zullen voor een private WGA ERD verzekering kiezen, ook vanwege de extra mogelijkheden om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Volgens risico-adviseurs duurt een uitkering aan publiek verzekerde werknemers gemiddeld zeven jaar, voor privaat verzekerde werknemers is dat slechts vier jaar.

Verschillen in rekenmethode private en publieke WGA

Het verschil in premie tussen het UWV en de private markt, wordt veroorzaakt door een verschil in rekenmethode. Het UWV berekent de premie op basis van de WGA-uitkeringen twee jaar geleden, terwijl verzekeraars hun premie baseren op een risico-analyse van het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers.

WGA-flex

Een andere factor die meeweegt is de instroom van arbeidsongeschikte medewerkers vanuit een flexibel dienstverband (WGA-flex). Sinds 2014 moet de premie ook hun uitkeringen dekken. In tegenstelling tot de premies bij het UWV is in de private premies het risico van WGA-flex instroom al meegerekend. Adviseurs verwachten dat de UWV-premies de komende jaren licht zullen stijgen, tenzij het UWV reserves inzet om de stijging te dempen.

Achterstand herkeuringen WGA-uitkering

Als laatste reden voor de verwachte verschillen gelden de achterstanden in het herkeuren van arbeidsongeschikte medewerkers. Het UWV is verplicht om de medewerkers van een privaat verzekerde werkgever opnieuw te keuren als een werkgever daarom vraagt. Bij een private verzekering komt de herkeuring daardoor bovenop de stapel en vindt daardoor sneller plaats.

Naar schatting zijn er ruim 100.000 werknemers die bij een herkeuring waarschijnlijk weer gedeeltelijk aan het werk kunnen. Het gebrek aan capaciteit om deze mensen opnieuw te keuren, kost werkgevers gezamenlijk 900 miljoen euro aan uitkeringskosten.

WGA-analyse en vergelijking WGA-ERD verzekering

Met een WGA-analyse maken wij de voordelen en nadelen van het eigenrisico dragen van de WGA voor u inzichtelijk. In de analyse wordt ook een marktvergelijking opgenomen voor een eventuele WGA-ERD verzekering.

Onafhankelijk advies van onze registeradviseur kan u een hoop geld besparen. Honig en Honig rekent het graag voor u uit! Neem voor meer informatie contact met ons op  of vraag een offerte aan voor de WGA-analyse en vergelijking.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op maandag 02 september 2019 08:22