dinsdag 07 april 2020 11:20

Het coronavirus en collectieve inkomensverzekeringen

Verzekeraars en arbodiensten krijgen veel vragen over corona en al of niet dekking op verzuimverzekeringen. Wij geven een korte samenvatting van welke situaties wel of niet verzekerd zijn.

Verzuimverzekering

 • Werknemer in quarantaine

  Een werknemer is aan huis gebonden wegens de mogelijkheid van een coronabesmetting (familie, in risicogebied geweest, etc.). Thuis werken is gezien de aard van het werk niet mogelijk. De werknemer is zelf niet ziek.

  Is er dekking op de verzuimverzekering?

  Nee, de verzuimverzekering biedt alleen dekking als de werknemer door ziekte niet in staat is zijn werk uit te voeren.
 • Werknemer met ‘loopneus’

  Een werknemer is aan huis gebonden omdat hij of zij beperkte gezondheidsklachten heeft. Bijvoorbeeld hoesten of verkouden. Medisch gezien is dit geen reden om niet te kunnen werken maar gezien de besmettingsmogelijkheid blijft de werknemer thuis.

  Is er dekking op de verzuimverzekering?

  Nee, ook hier geldt dat er geen sprake is van ziekte waardoor de werknemer zijn werk niet kan uitvoeren.
 • Werknemer is ziek door coronavirus

  Een werknemer is ziek thuis en is getroffen door het coronavirus.

  Is er dekking op de verzuimverzekering?

  Ja, de verzuimverzekering biedt dekking als de werknemer door ziekte niet in staat is zijn werk uit te voeren. Dat is hier het geval.

WIA-verzekeringen

Voor WIA-verzekeringen geldt in principe hetzelfde criterium als voor verzuimverzekeringen. Ook hier dient er een medische oorzaak te zijn van het niet kunnen werken. Aangezien de vaststelling van arbeidsongeschiktheid pas na 1 jaar en 9 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid geschiedt, zal de problematiek van quarantaine en lichte medische klachten hier waarschijnlijk geen rol gaan spelen.

Commentaar

De richtlijnen zijn duidelijk. Concreet betekent dit dat veel gevallen van verzuim in deze bijzondere tijd niet verzekerd zijn. Gelukkig heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Wij verwachten dat dit voor veel bedrijven een effectieve en noodzakelijke reddingsboei zal blijken te zijn. Wij wachten vol belangstelling de uitwerking van deze maatregel af.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 maart 2020.

Laatst aangepast op maandag 04 mei 2020 15:19