Het gemak van automatisch incasso

Automatische Incasso is een zeer handige manier van betalen. Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen.

Wat is incasso en wat zijn de regels voor incasso?
Incasso is een vorm van betalen. Bij incasso, ook wel een machtiging genoemd, geeft u toestemming aan een bedrijf, vereniging of stichting om eenmalig of periodiek een bepaald geldbedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt iemand machtigen door een machtigingsformulier te ondertekenen. Wanneer u een machtiging heeft ondertekend, hoeft u verder niets te doen. Bent u het niet eens met een incasso, dan kunt u het bedrag laten terugboeken op uw rekening.

Consumentenbrochure
In de consumentenbrochure 'Automatische Incasso' wordt uitgelegd:

 • Wat machtigen is.
 • Welke varianten er zijn.
 • Hoe automatische Incasso precies werkt.
 • Welke mogelijkheden er bestaan om een onterechte betaling terug te laten boeken.


Download hieronder de consumentenbrochure ‘Automatische Incasso.

Soorten incasso's
Er bestaan verschillende soorten incasso’s. De meest voorkomende incasso’s zijn:

 • eenmalige incasso;
 • doorlopende incasso algemeen;
 • doorlopende incasso bedrijven;
 • doorlopende incasso kansspelen.


Incasso via telefonische of schriftelijke machtiging
Een instelling kan geld incasseren via een telefonische machtiging. Hiervoor moet de instelling wel een apart aanvullend contract met de bank hebben afgesloten. Ook mag een instelling u niet ongevraagd bellen en om een telefonische machtiging vragen als er nog geen relatie bestaat tussen u en de instelling. In dit geval moet u zelf bellen en via de telefoon een machtiging verstrekken. Heeft u al wel een relatie met de instelling, dan kunt u of de instelling het initiatief nemen tot het (laten) verstrekken van een machtiging. Na het telefonisch contact stuurt de incasserende instelling u een schriftelijke bevestiging. Hierin staat wanneer welk bedrag geïncasseerd wordt. Ook staat er informatie in over de terugboekingstermijn en de datum van afschrijving.

Telefonisch of schriftelijk machtigen kan bij:

 • een eenmalige incasso;
 • een doorlopende incasso algemeen;
 • een doorlopende incasso kansspelen.


De doorlopende machtiging bedrijven is alleen schriftelijk te geven.

Machtiging via internet
Machtigingen via internet zijn alleen geldig als ze zijn geprint, ondertekend en verstuurd naar de instelling die incasseert.

Terugboeken van een automatische incasso
Incasso’s waarvoor een machtiging is gegeven, kunt u binnen 56 kalenderdagen laten terugboeken als u het niet met de incasso eens bent. Er is bijvoorbeeld een verkeerd bedrag afgeboekt of u heeft geen machtiging verstrekt. Neem hiervoor contact op met uw bank of stuur de gele machtigingskaart in. Banken zijn verplicht mee te werken aan terugboekingen binnen 56 dagen.
Is deze termijn verstreken en gaat het om een onterechte incasso, dan kunt u nog bezwaar maken bij uw bank. Dat kan tot 13 maanden na de datum van afschrijving van het bedrag. Als de incasso echt onterecht was, krijgt u het geld teruggestort op uw rekening.
Verder heeft u het recht om incasso-opdrachten tot de laatste werkdag vóór uitvoering van deze transactie, te herroepen. Zo houdt u altijd controle over uw rekening.

Bijzonderheden bij terugboeken en intrekken incasso
Bij het terugboeken (storneren) van een automatische incasso moet u rekening houden met een aantal bijzonderheden:

 • Eenmalige machtigingen kunt u niet laten terugboeken.
 • Doorlopende machtigingen kansspelen kunt u niet laten terugboeken. U kunt natuurlijk wel de incasso beëindigen.
 • Het doorlopende incasso bedrijven moet u binnen 5 werkdagen terugvorderen.


Beëindigen automatische incasso
Om een automatische incasso stop te zetten, vult u een rode intrekkingkaart in. Die stuurt u naar de incasserende instantie. De rode intrekkingkaarten zijn verkrijgbaar bij uw bank.

Europese incasso
Vanaf 1 november 2009 wordt geleidelijk de Europese incasso ingevoerd: de SEPA Direct Debit. SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. SEPA zorgt voor een Europese betaalmarkt, zodat u in de nabije toekomst met 1 rekening en 1 set betaalmiddelen naar Nederland en andere Europese landen kunt betalen. Meer informatie over SEPA vindt u via de link SEPA - veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik een incasso binnen de terugboekingstermijn terugboeken?
Een incasso binnen de terugboekingstermijn boekt u eenvoudig terug via uw bank.

Wat is een terugboekingstermijn?
De terugboekingstermijn is de termijn waarbinnen u het geïncasseerde bedrag zonder opgaaf van reden altijd kan terugboeken. Deze termijn is voor de meeste incasso’s 56 dagen en wordt ook wel stornerings- of weigeringstermijn genoemd. Let op: deze termijn geldt niet voor eenmalige incassomachtigingen, incasso’s voor loterijen en incasso’s voor het opwaarderen van beltegoed via Mobiel Opwaarderen. Download hieronder de Terugboekingskaart.

Intrekking machtiging automatisch incasso

Hoe zet ik een automatische incasso stop?
Als u een bedrijf of instelling heeft gemachtigd om automatisch geld van uw rekening af te schrijven, dan kunt u deze machtiging stopzetten door bij dat bedrijf een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt hiervoor ook het formulier stopzetten machtiging uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen naar het bedrijf of instelling waaraan u de machtiging heeft verstrekt. Het is verstandig een kopie van de intrekking machtiging voor uw eigen administratie te bewaren en de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken. U kunt hieronder het formulier Intrekking machtiging automatisch incasso downloaden