Het overschrijven van uw kentekenbewijs

Een kentekenbewijs bewijst dat het voertuig is opgenomen in het kentekenregister van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen. De RDW controleert o.a. of het voertuig verzekerd is en APK is gekeurd.

Wanneer u een auto of motor koopt, moet u het kentekenbewijs zelf op uw naam laten overschrijven. Voordat u dit laat doen, is het handig om te controleren of het complete kentekenbewijs aanwezig is en de kentekenplaten op het voertuig zitten. Het kentekenbewijs bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1A: het voertuigbewijs
 • Deel 1B: het tenaamstellingsbewijs
 • Deel 2: het overschrijvingsbewijs

U kunt het kentekenbewijs laten overschrijven bij de grote en sommige kleine (TNT-) postkantoren. Het kan ook bij een door RDW erkend voertuigbedrijf of garage dat beschikt over de bevoegdheid ´Tenaamstellen Voertuigbranche´ (TV). Voor het overschrijven hebt u nodig:

 • Het tenaamstellingsbewijs (Deel 1B)
 • Het overschrijvingsbewijs (Deel 2)
 • Een geldig legitimatiebewijs

Nadat het kenteken op uw naam is gezet, ontvangt u een nieuw deel 1B en ook een vrijwaringsbewijs. Het vrijwaringsbewijs is voor de verkoper. Het is zijn het bewijs, dat het voertuig niet meer op zijn naam staat. De verkoper overhandigt u daarna het Deel 2. Deze hebt u alleen nodig bij het overschrijven van het kentekenbewijs en kunt u dus het best thuis bewaren.

Wat moet ik doen als ik mijn auto of een ander voertuig wil verkopen?

Als u uw auto, motor, brommer of ander kentekenplichtig voertuig wilt verkopen, moet u zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele boetes.

Vrijwaringsbewijs voor verkoper

U moet ervoor zorgen dat u bij de verkoop van uw auto of ander voertuig een officieel vrijwaringsbewijs krijgt. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. De Belastingdienst verrekent de motorrijtuigenbelasting automatisch.

Verkopen van auto of ander voertuig aan particulier

Verkoopt u uw voertuig aan een particulier, dan moet de overschrijving van het kenteken plaatsvinden op het postkantoor. De koper moet de overschrijving zelf regelen. De volgende documenten zijn nodig voor de overschrijving:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het Tenaamstellingsbewijs;
 • het Overschrijvingsbewijs;
 • een recent uittreksel (maximaal 3 maanden oud) van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente (GBA). Dit uittreksel heeft u niet bij alle legitimatiebewijzen nodig. Een overzicht bij welk legitimatiebewijs u een uittreksel van de GBA nodig heeft, vindt u op de website van de RDW.
 • Na de overschrijving ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs dat hij/zij aan u moet geven.

Verkopen van auto of ander voertuig aan handelaar (autobedrijf)

Verkoopt u uw voertuig aan een door de RDW erkend autobedrijf dat bevoegd is om vrijwaringsbewijzen uit te schrijven, dan ontvangt u van dat bedrijf het vrijwaringsbewijs. Een erkend bedrijf herkent u aan het groen-wit gestreepte schild met het opschrift 'erkend bedrijf voor afgifte van RDW-vrijwaringsbewijzen'. Voor de overschrijving heeft het bedrijf uw volledige kentekenbewijs nodig: Voertuigbewijs, Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Ook moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Legitimeren bij overschrijving kenteken

Bij overschrijving van het kentekenbewijs bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf dat beschikt over de bevoegdheid TV, kunt u zich als particulier (natuurlijk persoon) alleen legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs.

Bij overschrijving van het kentekenbewijs op het postkantoor kunt u zich als particulier (natuurlijk persoon) onder andere legitimeren met een origineel en geldig:

 • Nederlands rijbewijs of
 • Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart met een recent uittreksel (maximaal 3 maanden oud) van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente (GBA).

U kunt zich ook legitimeren met een aantal andere documenten. Een overzicht van deze documenten vindt u op de website van de RDW.

Bij overschrijving op naam van een rechtspersoon (bedrijf of organisatie) moet u als tekenbevoegde of gemachtigde van dit bedrijf ook een (kopie) uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en geen internetafschrift zijn. Bij het door u te gebruiken legitimatiebewijs hoeft u geen afschrift uit het GBA te overleggen. Een kentekenbewijs kan niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet.

Vervangend kentekenbewijs aanvragen bij incompleet kentekenbewijs

Mist u delen van het kentekenbewijs, dan moet u eerst een vervangend kentekenbewijs aanvragen voordat de koper het voertuig kan overschrijven.

Uit welke delen bestaat een kentekenbewijs?

Een Nederlands kentekenbewijs bestaat uit een voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs. Een kentekenbewijs dat is afgegeven na 1 juni 2004 bestaat uit 2 delen (deel I en deel II). Een Nederlands kentekenbewijs dat is afgegeven vóór 1 juni 2004 bestaat uit 3 delen.

Delen kentekenbewijs

Het Nederlandse kentekenbewijs bestaat uit deel I en deel II.

Deel I bestaat uit deel IA en IB, deze vormen samen het volledige deel I:

 • Deel IA: Voertuigbewijs (oude deel I). Op dit deel staan de voertuiggegevens.
 • Deel IB: Tenaamstellingsbewijs (oude deel II). Op dit deel staan de tenaamstellingsgegevens.

Deel II: Overschrijvingsbewijs (oude kopie deel lll). Dit bewijs geldt voor de overschrijving in Nederland en wordt ook gebruikt bij inschrijving in een andere lidstaat binnen de Europese Unie (EU). Dit deel kunt u het beste thuis bewaren.

Kentekenbewijs tonen bij verkeerscontrole

U moet zowel het Voertuigbewijs als het Tenaamstellingsbewijs bij u hebben als u met uw voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. Als de politie hierom vraagt, moet u uw originele kentekenbewijs kunnen tonen. Het tonen van een kopie is niet toegestaan.

Wat moet ik doen als ik een auto of ander voertuig wil kopen?

Als u een auto, motor, brommer of een ander kentekenplichtig voertuig wilt kopen, moet u zelf het kentekenbewijs op uw naam laten overschrijven. Iemand anders kan dit niet voor u doen.

Kentekenbewijs van auto of ander voertuig overschrijven

Voor het overschrijven van een kentekenbewijs van een auto of ander voertuig moet u minimaal 18 jaar zijn en in Nederland wonen. U kunt het kentekenbewijs op verschillende manieren laten overschrijven:

 • U kunt het kentekenbewijs over laten schrijven op de grotere postkantoren.
 • Als u een voertuig koopt bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf dat beschikt over de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbranche (TV), dan kan de medewerker het kentekenbewijs daar meteen op uw naam zetten.

Het complete kentekenbewijs en de GAIK-kentekenplaten moeten aanwezig zijn. GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten-systeem. Als dat niet zo is, moet u ervoor zorgen dat de verkoper van het voertuig voordat de overdracht plaatsvindt, alsnog zorgt voor de juiste kentekendocumenten en/of kentekenplaten.

Documenten overschrijving kentekenbewijs

Om een kentekenbewijs op uw naam te laten zetten heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Het Tenaamstellingsbewijs;
 • Het Overschrijvingsbewijs;
 • Een recent uittreksel (maximaal 3 maanden oud) van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente (GBA). Dit uittreksel heeft u niet bij alle legitimatiebewijzen nodig. Een overzicht bij welk legitimatiebewijs u een uittreksel van de GBA nodig heeft, vindt u op de website van de RDW.

Legitimeren bij overschrijving kenteken

Bij overschrijving van het kentekenbewijs bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf dat beschikt over de bevoegdheid TV, kunt u zich als particulier (natuurlijk persoon) alleen legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs.

Bij overschrijving van het kentekenbewijs op het postkantoor kunt u zich als particulier (natuurlijk persoon) onder andere legitimeren met een origineel en geldig:

 • Nederlands rijbewijs of
 • Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart met een recent uittreksel (maximaal 3 maanden oud) van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente (GBA).

U kunt zich ook legitimeren met een aantal andere documenten. Een overzicht van deze documenten vindt u op de website van de RDW.

Bij overschrijving op naam van een rechtspersoon (bedrijf of organisatie) moet u als tekenbevoegde of gemachtigde van dit bedrijf ook een (kopie) uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en geen internetafschrift zijn. Bij het door u te gebruiken legitimatiebewijs hoeft u geen afschrift uit het GBA te overleggen. Een kentekenbewijs kan niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet.

Kopen auto en motorrijtuigenbelasting

Als u een kentekenbewijs van een auto of ander voertuig op uw naam laat zetten, doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting genoemd). U krijgt automatisch van de Belastingdienst een rekening met een acceptgiro toegestuurd. Daarna worden de rekeningen automatisch toegestuurd.

Kopen auto en WA-verzekering

Vanaf de tenaamstelling moet het motorrijtuig WA verzekerd zijn. Hiervan krijgt u geen bericht. U kunt dit regelen bij een verzekeringsmaatschappij. Verder moet het voertuig APK goedgekeurd zijn. Let hierop als u een gebruikte auto aanschaft. Vanaf de datum van tenaamstelling bent u hier als geregistreerde eigenaar verantwoordelijk voor.