Hypotheekbescherming

Hypotheekbescherming - Als arbeidsongeschikt of werkloos wordt en u niet meer (volledig) kunt werken, gaat u er qua inkomen op achteruit. Uw vaste woonlasten, zoals de hypotheek of de huur, moet u wél betalen. U kunt u tegen het risico op een inkomensdaling verzekeren met hypotheekbescherming. U stelt met deze verzekering uw woonlasten veilig als uw inkomen daalt of zelfs wegvalt door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Via Honig en Honig kunt u een hypotheekbescherming verzekering afsluiten.

Offerte hypotheekbescherming aanvragen

Offerte hypotheekbescherming aanvragen

Er zijn 2 soorten dekkingen bij hypotheekbescherming

Dekking bij arbeidsongeschiktheid

U verzekert het bedrag dat u per maand nodig hebt voor de aflossing van uw hypotheek als u ziek of arbeidsongeschikt raakt. Dat kan het hele maandbedrag zijn of een gedeelte ervan. Afhankelijk van uw financiële situatie bepaalt u welk bedrag u wilt verzekeren. Als u arbeidsongeschikt raakt, zal de verzekeraar dit verzekerde bedrag voor uw woonlasten maandelijks aan u uitkeren gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren.

Dekking bij werkloosheid

Als aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsdekking kunt u bij de meeste verzekeraars ook het werkloosheidsrisico verzekeren. Deze dekking staat ter discussie. Als u de uitkering echt nodig heeft, krijgt u namelijk niets meer. De meeste verzekeraars keren maximaal 12 keer per werkloosheid een maandbedrag uit. Zelfs als de uitkering een stuk langer is, schiet u er vaak niet veel mee op. Zodra de WW-uitkering stopt, houden ook de uitkeringen van de verzekeraar op en dat is doorgaans eerder dan u denkt. Op basis van uw arbeidsverleden ontvangt u bij werkloosheid voor een bepaalde periode WW-uitkering. U kunt bij het UWV uw arbeidsverleden opvragen.

Ruime dekking

De hypotheekbeschermingverzekering heeft zeer gunstige voorwaarden. Bij lichamelijke of psychische klachten die de beroepsuitoefening helemaal of deels verhinderen, wordt altijd de eerste 2 jaar een maandbedrag uitgekeerd op basis van beroepsarbeid. Vanaf het derde jaar kan er gekozen worden voor gangbare-, passende- of beroepsarbeid. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de criteria gangbare-, passende- en beroepsarbeid.

Waarom de hypotheekbeschermingverzekering?

Iedereen kan ziek, arbeidsongeschikt of werkloos raken. Of u in dat geval uw vaste lasten kunt blijven betalen, zult u zelf moeten bepalen. Uiteraard hangt dat af van uw persoonlijke situatie. Als u een partner heeft die de lasten op zijn of haar inkomen kan dragen, is de situatie al heel anders dan wanneer u alleen bent en zelf voor alle kosten moet opdraaien. Ga het na voor uw eigen situatie en bepaal pas dan of een woonlastenverzekering iets voor u is. Onze adviseur kan u daarbij helpen met advies en bemiddeling.

 • Bepaal uw vaste lasten (bijv. hypotheeklasten, energiekosten, etc.)
 • Welke woonlasten wilt u verzekeren?
 • Welke dekking wilt u? Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid?

Onder bruto hypotheeklasten vallen:

 • Bruto hypotheekrente
 • Inleg/premie spaarrekening en/of spaarverzekering
 • Aflossing (annuïteiten) x 125%
 • Overlijdensrisicopremie

Definitie arbeidsongeschiktheid

De woonlastenverzekering heeft de meest uitgebreide definitie van het begrip arbeidsongeschiktheid. Bent u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt en dit wordt objectief vastgesteld door een arts? Dan is er dekking.

AO criterium

De 1e twee jaar geldt standaard het criterium beroepsarbeid, vanaf derde jaar geldt gangbare (UWV volgend)-, passende -of beroepsarbeid (naar uw keuze). Bij het criterium beroepsarbeid worden sommige beroepen niet geaccepteerd en bij zware beroepen worden de maximale eindleeftijd op 59 jaar en 11 maanden gesteld. Hiervoor wordt een beroepenlijst gehanteerd.

De manieren om arbeidsongeschiktheid te beoordelen

Arbeids(on)geschiktheid kan op verschillende manieren worden beoordeeld. Deze manieren worden criteria genoemd. Bij aanvang van de verzekering moet er een keuze voor een criterium worden gemaakt. De keuze voor een criterium kan gevolgen hebben voor de uitkering. Bij de woonlastenverzekering kunt u kiezen uit de volgende 3 criteria:

Gangbare arbeid:

Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen worden gedaan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met ervaring of opleiding.

Beoordeling op basis van gangbare arbeid:

deze persoon kan nog werken in een aantal beroepen waarbij geen zware lichamelijke inspanning is vereist. Deze beroepen hoeven niet aan te sluiten op zijn ervaring en opleiding. Bijvoorbeeld accountmanager. In dit voorbeeld kan hiermee hetzelfde worden verdiend als het oude inkomen. Daarom is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid.

Passende arbeid:

Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen worden gedaan. De werkzaamheden moeten aansluiten op ervaring en opleiding.

Beoordeling op basis van passende arbeid:

deze persoon kan nog werken in een aantal beroepen waarbij geen zware lichamelijke inspanning is vereist. En deze beroepen sluiten aan op de ervaring en opleiding. Bijvoorbeeld: medisch acceptant bij een verzekeringsmaatschappij. In dit voorbeeld kan hiermee 60% van het oude inkomen worden verdiend. Daarom is deze persoon voor 40% arbeidsongeschikt.

Beroepsarbeid:

Hierbij wordt bepaald in welke mate het eigen beroep kan worden uitgeoefend. Voorbeeld Als voorbeeld een mannelijke fysiotherapeut. Hij krijgt een aandoening. Hij kan geen lichamelijke zware inspanning meer aan, die noodzakelijk is voor het beroep fysiotherapeut.

Beoordeling op basis van beroepsarbeid:

deze persoon kan niet meer werken als fysiotherapeut. In dit voorbeeld is hij hiermee volledig arbeidsongeschikt.

De hoogte van het huidige inkomen is mede bepalend voor de keuze

Een directeur en zijn chauffeur hebben een auto ongeluk gehad. Beiden hebben dezelfde klachten en zijn verzekerd op basis van gangbare arbeid. Beiden kunnen na het ongeluk slechts licht administratief werk doen waarmee € 1500 per maand kan worden verdiend. De chauffeur verdiende € 2500. Het inkomen valt dus € 1000 terug. Dit is een terugval van 40%.

De chauffeur is dus voor 40% arbeidsongeschikt. De directeur verdiende € 7500. Het inkomen valt dus € 6000 terug. Dit is een terugval van 80%. De directeur is dus voor 80% arbeidsongeschikt. Dit wordt volledige arbeidsongeschiktheid genoemd.

In het algemeen: Hoe lager het inkomen des te belangrijker het is om te kiezen voor het criterium beroepsarbeid. In bovenstaand voorbeeld kan de chauffeur het eigen beroep niet meer uitoefenen. En is dus op basis van beroepsarbeid, wél volledig arbeidsongeschikt.

In de voorwaarden

De exacte definitie van gangbare, passende en beroepsarbeid staan in de voorwaarden van de woonlastenverzekering. Voor arbeidsongeschiktheid op basis van gangbare arbeid wordt de beschikking van het UWV gevolgd.

Scherpe premie

Wij bieden een zeer concurrerende en in de meeste gevallen zelfs de laagste premie.

No. 1 Woonlastenverzekering van Nederland

De Consumentenbond heeft de door ons aangeboden woonlastenverzekering in 2007 en 2012 uitgeroepen tot de beste woonlastenverzekering met de laagste premie. De volgende vergelijkende test wordt verwacht in 2017. Download hieronder de onderzoeksresultaten.

Premiefactoren

U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert. Dat baseert u natuurlijk op de vaste lasten die u per maand betaalt. Ook kunt u zelf het eigen risico bepalen en de uitkeringstermijn. Al deze factoren zijn van invloed op de hoogte van de premie. Vraag ernaar bij onze adviseur. Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies.

Ieder budget is verschillend, daarom kiest u zelf:

 • De looptijd
 • De dekking(en) bij arbeidsongeschiktheid en of werkloosheid
 • Het verzekerd bedrag per maand, afhankelijk van uw woonlasten
 • Verzekerd bedrag minimaal € 125,00 en maximaal € 2.500,00 per maand
 • 1 of 2 jaar eigen risico

Premievrijstelling bij uitkering

Krijgt u van de verzekeraar een uitkering? Dan bent u de maandpremie niet verschuldigd. Dit werkt als volgt. Tijdens de uitkering blijft u de maandpremie betalen. Vervolgens betaald de verzekeraar de maand-premie aan u terug.

De woonlastenverzekering en de Belastingdienst

De premie voor de dekking bij arbeidsongeschiktheid is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ‘uitgave voor inkomensvoorziening’. De uitkering is dan belast in Box 1. De periodieke premiebetaling voor de werkloosheidsdekking is niet aftrekbaar. De werkloosheidsuitkering is belastingvrij.

Wat zijn de voordelen van de No. 1 Woonlastenverzekering van Nederland?

 • Eerste 2 jaar dekking beroepsarbeid bij ziekte, daarna gangbaar, passend of beroepsdekking
 • Geïndexeerde uitkering bij arbeidsongeschiktheid mogelijk
 • Heldere voorwaarden
 • Ruime dekking en een scherpe premie
 • Uitbreiding met WW-dekking mogelijk
 • Een unieke dekking van een UWV-onafhankelijke uitkering van 12 maanden bij werkloosheid
 • Optioneel een dekking werkloosheid van 24 maanden
 • Verzekerd bedrag tot € 2.500,00 per maand
 • Premie voor arbeidsongeschiktheidsdekking is fiscaal aftrekbaar

Honig en Honig helpt met afsluiten

Een woonlastenverzekering sluit u niet zomaar af en daarom kunt u dit product niet online afsluiten. De woonlastenverzekering is af te sluiten in overleg met onze adviseur. Op de kosten te beperken kunt u onderstaand inventarisatieformulier downloaden om de juiste gegeven bij ons aan te leveren. Na ontvangst van uw verzoek en gegevens maken wij een opdracht tot dienstverlening op, zodat u vooraf precies weet met welke kosten u te maken krijgt voor advies, bemiddeling en beheer.

Meer weten over de woonlastenverzekering voor hypotheekbescherming?

Mocht u vragen heen of meer informatie wensen neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies. De adviseur van Honig en Honig kan uw van dienst zijn met advies en bemiddeling.