donderdag 07 september 2017 09:24

Kennisdocument voor Tegemoetkoming loonkosten oudere, jongere of gehandicapte werknemers (Wtl)

Sinds 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vragen en antwoorden over de Wtl gebundeld in een kennisdocument, welke u hieronder kunt downloaden.