maandag 11 september 2017 07:39

Kleine pensioenen bundelen vanaf 2018

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het huidige kabinet wil de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 in laten gaan. Het is de bedoeling dat werknemers, en met name tijdelijke krachten, meer opbouwen en het geld zijn pensioenbestemming houdt.

Wijziging pensioenen in belang werknemer

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren.

Op dit moment gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.

Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op. Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Pensioenuitvoerder besluiten vaak tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: ‘Dit zet echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen. Dat is van grote waarde.’ Klijnsma benadrukt dat de wijzigingen in het belang van de werknemer zijn.