vrijdag 08 november 2019 14:55

Langdurig zieke werknemer moet op verzoek ontslag krijgen

Werkgevers mogen slapende dienstverbanden niet langer aanhouden om onder een ontslagvergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat vanmorgen besloten. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever.

Vaak geen onstslag na 2 jaar ziekteverzuim

Na twee jaar ziekte krijgt een werknemer die nog steeds niet in staat is om te werken een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als er geen kans is dat de medewerker ooit nog aan de slag kan, lijkt ontslag voor de hand liggend. Vanwege de transitievergoeding gebeurt dat vaak niet.

Pensioen

Zodra een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, verliest hij sowieso het recht op een ontslagvergoeding. Werkgevers laten oudere arbeidsongeschikten daarom regelmatig op papier in dienst tot aan hun pensioenleeftijd. Dat mag van de Hoge Raad niet meer.

Probleem bij compensatie transitievergoeding

Het UWV compenseert per april 2020 transitievergoedingen voor werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn, maar werkgevers moeten dat eerst voorschieten. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW kan dat een probleem worden. De vergoedingen kunnen in de tienduizenden euro’s lopen en sommige bedrijven hebben dat niet in kas.

Lees meer over de compensatie van de transitievergoeding.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op vrijdag 08 november 2019 15:11