vrijdag 02 november 2018 11:49

Maximum transitievergoeding gaat omhoog

De maximum transitievergoeding is vastgesteld op 81.000 euro bruto voor volgend jaar. Het bedrag wordt verhoogd met 2,9 procent. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. De Staatscourant maakt er melding van. Als het jaarsalaris hoger is dan 81.000 euro, bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

De werkgever moet sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Ook als de werkgever een tijdelijk contract van twee jaar of langer niet verlengt, gaat dit op.

Twee onderdelen spelen een rol

In 2017 was de maximale transitievergoeding 77.000 euro bruto. Dit jaar gaat het om 79.000 euro bruto en in 2019 is het maximum 81.000 euro. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren.

Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans, heeft als doel om het recht en de opbouw van de transitievergoeding aan te passen. Dit zou vanaf 2020 moeten gaan gelden. Dit najaar komt het wetsvoorstel hiervoor. Daarbij krijgen werknemers vanaf dag één recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Verder wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden. Tot slot komt er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen vanwege pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Compensatie aanvragen bij UWV

Alle werkgevers (groot en klein) kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie aanvragen bij UWV voor dienstverbanden die vanaf 1 juli 2015 zijn gestopt. Het gaat om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die de werkgever heeft ontslagen en aan wie een transitievergoeding is betaald.

Lees ook: Transitievergoeding bij ontslag langdurig zieken

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op vrijdag 02 november 2018 11:56