vrijdag 21 september 2018 10:39

NHG-kostenmaximum 2019 € 290.000,00

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) heeft de kostengrens voor 2019 definitief vastgesteld op € 290.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger: € 307.400.

NHG-kostenmaximum volgend jaar € 290.000

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de kostengrens met € 25.000. Nu komen hypotheken tot € 265.000 in aanmerking voor Nationale Hypotheekgarantie, straks is dat € 290.000. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, verantwoordelijk voor de uitvoering van de NHG, gaf vorige maand al aan een forse verhoging van de kostengrens te voorzien. Dit jaar lag het maximum ook al € 20.000 hoger dan in 2017.

Gemiddelde van 3 maanden

De toename van de NHG-kostengrens houdt gelijke tred met de stijging van de gemiddelde huizenprijs. NHG berekent het nieuwe maximum jaarlijks aan de hand van de prijzen van verkochte woningen in juni, juli en augustus. Het kostengrensbesluit moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Uitgangspunt voor Nationale Hypotheekgarantie is dat een NHG-lening mogelijk is voor woningen tot maximaal de gemiddelde koopsom in Nederland die gefinancierd worden tot maximaal de wettelijk bepaalde loan-to-value. Die bedraagt dit jaar 100%, of 106% als er energiebesparende maatregelen worden genomen. Het kostengrensbesluit wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

CBS-cijfers huizenprijzen

Vanochtend maakte het CBS bekend dat koophuizen in augustus 9,3% duurder waren dan een jaar eerder. De prijsstijging is hoger dan voorgaande maanden. De gemiddelde huizenprijs was vorige maand € 294.203. In juni en juli bedroegen die gemiddelden respectievelijk € 289.399 en € 290.731. NHG rondt voor de kostengrens af op bedragen die een veelvoud zijn van € 5.000.

Afgelopen augustus werden bijna 21.000 koopwoningen verkocht, 0,5% meer dan dezelfde maand een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2018 zijn 145.507 woningen verkocht. Dat is ruim 6% minder dan in dezelfde periode van 2017.

Hypotheekadvies

Laatst aangepast op donderdag 18 oktober 2018 10:42