dinsdag 31 januari 2017 12:50

Nieuwe beschikking Werkhervattingskas 2017 na beëindigen eigen risico dragen WGA

Was u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA en bent u dat in 2017 niet meer? Dan krijgt u 2 beschikkingen: een beschikking waarin wij uw eigenrisicodragerschap beëindigen en een beschikking met de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk). U krijgt de beschikkingen zo snel mogelijk en uiterlijk maart 2017.

Herziening beschikking Whk

De beschikking met het percentage premie Whk 2017 die u in december 2016 hebt gekregen, gaan wij herzien. U hoeft hier dus geen bezwaar tegen te maken.

Wat moet u doen?

Wat u moet doen tot u de nieuwe beschikking hebt, hangt ervan af of u een kleine of (middel)grote werkgever bent:

  • Kleine werkgever
    Als kleine werkgever gebruikt u in de aangifte loonheffingen 2017 de sectorale premie voor de gedifferentieerde premie Whk 2017. U vindt deze premie in Tabel 10a van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017.
  • Middelgrote en grote werkgevers
    Middelgrote en grote werkgevers kunnen in hun aangifte loonheffingen 2017 het percentage van 0% gebruiken, zoals staat in onze beschikking van december 2016.

De nieuwe percentages gelden vanaf 1 januari 2017. Als u de nieuwe beschikking  hebt, vergelijkt u het nieuwe percentage Whk met het percentage in uw aangiften. Als dit afwijkt, corrigeert u uw aangiften vanaf 1 januari 2017.

Bron: Belastingdienst, 23-01-2017