dinsdag 02 april 2019 15:28

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer. Denk hierbij aan loonkostenvoordelen voor mensen die behoren tot de doelgroep Banenafspraak of loondispensatie voor mensen met een Wajong-uitkering. Deze online Regelhulp is onlangs gelanceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Online tool

Zoekt u een nieuwe werknemer? Of zoekt u een nieuwe baan? De regelhulp financieel CV helpt u hierbij. Als u werkgever bent, kunt u voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met deze regelhulp bepaalt u of dat kan en hoe hoog uw voordeel is.

Via deze link kunt u de tool gebruiken.

Coaching en de no-riskpolis

Via de tool heeft u niet alleen snel inzicht in de financiële regelingen waar u voor uw werknemer gebruik van kunt maken. Ook andere regelingen die van toepassing zijn kunt u inzien. Denk hierbij aan:

  • Een proefplaatsing: de medewerker werkt twee maanden op proef in uw organisatie met behoud van zijn/ haar uitkering.
  • De no-riskpolis: als de medewerker (met een ziekte/ handicap) ziek wordt, krijgt de werkgever een Ziektewet-uitkering en hoeft geen hogere premie te betalen als de medewerker in de WGA komt.
  • Jobcoaching: begeleiding (vanuit het UWV) op de werkvloer voor de medewerker.