dinsdag 02 maart 2021 09:27

Overgangsrecht levensloopregeling eindigt per 31 december 2021

Sinds 1 januari 2012 was de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. En voor bestaande deelnemers gold een overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer uw belasting en eventuele toeslagen.

De levensloopregeling eindigt op 1 november 2021, wat betekent dit voor u?

Heeft u een levensloopregeling die gestart is vóór 1 januari 2012 en valt u onder het overgangsrecht? Dan kunt u daarmee nog belastingvrij sparen tot uiterlijk 31 oktober 2021. Of tot een eerdere datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt of uw ouderdomspensioen of prepensioen ingaat. Het spaartegoed van de levensloopregeling was bedoeld om inkomen te hebben als u onbetaald verlof neemt bij uw werkgever. Hebt u nog een spaartegoed op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt of uw ouderdomspensioen of prepensioen ingaat? Dan moet u over dat tegoed belasting betalen.

Mogelijkheden om het tegoed op te nemen

Vóór 1 november 2021 moet u besluiten wat u met het tegoed wilt doen. Er zijn 4 mogelijkheden. Welke mogelijkheid voor u financieel het meest aantrekkelijk is, hangt af van verschillende factoren: onder andere de hoogte van uw inkomen, de hoogte van het opgebouwde tegoed, de mogelijkheden die uw werkgever biedt en natuurlijk uw persoonlijke situatie.

 1. Uitbetaling levenslooptegoed: opnemen (onbetaald) verlof

  Het is nog steeds mogelijk uw levenslooptegoed te gebruiken voor (onbetaald) verlof. Dit gaat in overleg met uw werkgever. Gaat uw werkgever akkoord, dan kunt u het levenslooptegoed opnemen. Uw tegoed wordt dan, door de levensloopinstelling via de salarisadministratie van uw werkgever op uw betaalrekening gestort. Uw werkgever houdt hierover loonbelasting in. Heeft u geen werkgever meer en uw levenslooptegoed staat bij een levensloopinstelling? Dan kunt u hen vragen uw levenslooptegoed (periodiek) uit te laten keren. De levensloopinstelling zorgt voor de wettelijk verplichte inhoudingen van loonbelasting. Eventuele levensloopverlofkorting wordt hierbij verrekend. Opnemen voor verlof kan tot 1 november 2021. Wilt u dus uw tegoed gebruiken voor verlof, wacht dan niet te lang!
 2. Uitbetaling levenslooptegoed in één keer

  Het is ook mogelijk om (een deel van) het levenslooptegoed in één keer te laten uitbetalen. Uw uitkering loopt via de salarisadministratie van uw werkgever. Deze zorgt voor de wettelijk verplichte inhoudingen van loonbelasting. Eventuele levensloopverlofkorting wordt hierbij verrekend. Heeft u geen werkgever meer en uw levenslooptegoed staat bij een levensloopinstelling? U kunt hen dan vragen uw levenslooptegoed uit te laten keren. De levensloopinstelling zorgt voor de wettelijk verplichte inhoudingen van loonbelasting. Eventuele levensloopverlofkorting wordt hierbij verrekend.
 3. Levenslooptegoed gebruiken als aanvulling op pensioen

  Bij uw werkgever kunt u navragen of dit in uw geval mogelijk is. U voegt dan uw levenslooptegoed toe aan uw pensioentegoed bij de pensioenuitvoerder. Uw werkgever en uw pensioenuitvoerder moeten daar beiden wel akkoord voor geven. Het is hierbij belangrijk dat u de overdracht naar de pensioenuitvoerder vóór 1 oktober 2021 heeft geregeld.
 4. Wat gebeurt er als u niets doet?

  U kunt er ook voor kiezen nu niets te doen en nog door te sparen en/of beleggen met uw tegoed. Het levensloopsaldo neemt hierdoor verder toe. De einddatum van 1 november 2021 blijft natuurlijk wel gelden. 

Uitkeringsdatum levenslooptegoed

Heeft u op 1 november 2021 nog een levenslooptegoed bij uw levensloopinstelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling)? Dan zal deze instelling dit tegoed eind 2021 aan u uitkeren. Voor de belastingen hanteert de Belastingdienst voor iedereen dezelfde uitkeringsdatum: 1 november 2021. 

Belasting betalen over de uitkering

Uw levensloopinstelling houdt de loonbelasting in op uw uitkering maar heeft nog geen rekening gehouden met heffingskortingen. In uw aangifte inkomstenbelasting 2021 wordt dit voor u berekend. U hoeft geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen. 

Let op!

De uitkering van uw levenslooptegoed kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en heffingskortingen in 2021. Want door deze uitkering wordt uw inkomen in 2021 hoger. Geef deze wijziging tijdig door via Mijn toeslagen.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 02 maart 2021 09:31