Inkomen & Werk

Inkomen & Werk

Inkomen & Werk - Verzekeringen voor uw direct ingaand pensioen, lijfrente, WIA-Excedent en Woonlasten.

ANW-Hiaat verzekering - De ANW-Hiaat verzekering zorgt voor een uitkering na overlijden voor nabestaanden, die geen recht hebben op de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Hiermee kan het ANW-hiaat financieel worden opgevangen.

Hypotheekbescherming - Als arbeidsongeschikt of werkloos wordt en u niet meer (volledig) kunt werken, gaat u er qua inkomen op achteruit. Uw vaste woonlasten, zoals de hypotheek of de huur, moet u wél betalen. U kunt u tegen het risico op een inkomensdaling verzekeren met hypotheekbescherming. U stelt met deze verzekering uw woonlasten veilig als uw inkomen daalt of zelfs wegvalt door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Via Honig en Honig kunt u een hypotheekbescherming verzekering afsluiten.

Offerte hypotheekbescherming aanvragen

Individuele WIA Werknemersverzekering - Wie arbeidsongeschikt wordt, krijgt slechts een beperkte WIA uitkering. Heeft uw werkgever geen aanvullende WIA verzekering om de inkomensterugval voor u op te vangen? De individuele WIA werknemersverzekering zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA uitkeringen.

Offerte Individuele WIA Werknemersverzekering aanvragen

Individuele WIA-Excedentverzekering - Met een WIA-excedentverzekering verzekert u zich bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een uitkering. De verzekering is bedoeld voor werknemers, waarbij de werkgever geen inkomensaanvulling heeft geregeld bij de loondoorbetaling en/of de WIA-uitkeringen. De WIA-Excedentverzekering geeft ook zekerheid voor uw salaris boven de SV-loongrens.

Offerte aanvragen

 

Vaste Lasten AOV - Met de Vaste Lasten AOV regelt u dat u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt waarmee u een deel van uw inkomensverlies aanvult. Zo heeft u de zekerheid dat u (een deel van) uw vaste lasten kunt blijven betalen. De uitkering ontvangt u na een wachttijd van 1 jaar en als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Offerte vaste lasten aov aanvragen

Werknemers AOV - Met een Werknemers AOV bent u verzekerd van een aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. U kunt kiezen voor een dekking voor uw vaste lasten, uw woonlasten (bij een koopwoning) of een aanvulling op een WIA-uitkering als u een inkomen heeft boven de WIA-loongrens (WIA-Excedent).

Offerte aanvragen

Woonlastenverzekering - Een woonlastenverzekering verzekerd de woonlasten bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt en u niet meer (volledig) kunt werken, gaat u er qua inkomen op achteruit. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer van uw woonlastenverzekering.

Offerte aanvragen