Pensioencijfers 2022

Elk jaar wijzigen de kerncijfers voor pensioen. Deze pensioencijfers voor 2022 heeft u bijvoorbeeld nodig heeft om de pensioenpremie, eigen bijdrage of de maximale uitkering WW, WIA of ouderschaps- en geboorteverlof in 2022 te berekenen. We zetten de belangrijkste cijfers voor pensioen, ANW en WIA in 2022 voor u op een rij.

Niet iedere pensioenregeling gaat uit van dezelfde bedragen, controleer daarom goed wat in uw pensioenregeling is afgesproken. De kerncijfers zijn doorgaans wel de basis of grondslag voor de berekening. In 2022 zien de pensioenkerncijfers er als volgt uit:

Bedragen in euro's (€) op jaarbasis
2021
2022

AOW Franchise eindloon

€ 16.458,00

€ 16.749,00

AOW Franchise middelloon

€ 14.544,00

€ 14.802,00

AOW Franchise pré-Witteveen

€ 15.583,00

€ 15.859,00

ANW-hiaat pensioen, bruto uitkering per jaar

€ 15.985,00

€ 16.201,00

Maximum pensioengevend salaris

€ 112.189,00

€ 114.866,00

Maximum dagloon (WW, WIA en Ouderschaps- en geboorteverlof)

€ 58.874,00

€ 59.706,00

Aantal premiedagen

261

261

AOW-leeftijd

66 jaar en 4 maanden

66 jaar en 7 maanden

Afkoopgrens klein pensioen

€ 503,24

€ 520,35

 

De AOW-franchise

De AOW-franchise is het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt in de pensioenregeling van de werkgever. De werknemer ontvangt bij pensionering immers een AOW-uitkering als basisinkomen. De AOW-franchise kan op verschillende methoden zijn gebaseerd. De meest voorkomende methoden ziet u in onderstaande tabel. Twijfelt u over welke franchise voor uw pensioenregeling geldt? Vraag het dan aan uw adviseur.

AOW-franchises bij verlaagde opbouw

Voor een middelloon- en eindloonregeling met een lager opbouwpercentage dan het fiscaal maximum mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd.

De fiscaal minimale franchise bij een middelloonregeling (maximum opbouwpercentage is 1,875%)

Opbouwpercentage
2021
2022

Maximaal 1,701%

€ 11.614,00

€ 11.819,00

Van 1,701% tot en met 1,788%

€ 13.111,00

€ 13.343,00

 

De fiscaal minimale franchise bij een eindloonregeling (maximum opbouwpercentage 1,657 %)

Opbouwpercentage
2021
2022

Maximaal 1,483%

€ 13.141,00

€ 13.373,00

Van 1,483% tot en met 1,570%

€ 14.834,00

€ 15.096,00

Voor een volledig overzicht van de cijfers verwijzen wij naar de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Het ANW-hiaatpensioen

Het ANW-hiaatpensioen is een pensioenuitkering die bij overlijden van de werknemer tot uitkering komt. Het is een bruto uitkering tot de AOW-leeftijd van de partner en deze komt boven op het verzekerde partnerpensioen uit de pensioenregeling. De hoogte van de verzekerde uitkering is vaak gelijk aan de wettelijke ANW-uitkering exclusief tegemoetkoming. Ook hier kan echter een afwijkend bedrag van toepassing zijn. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Het maximaal pensioengevend jaarsalaris

Pensioen opbouwen levert fiscaal een voordeel op, omdat er nu nog geen belasting wordt afgedragen over de premies voor dit ‘salaris voor later’. De wetgever heeft bepaald dat dit fiscale voordeel tot een maximaal pensioengevend salaris geldt. Boven dat salaris mag er geen aanvullend pensioen opgebouwd worden in een regeling via de werkgever. Het kan zijn dat in uw pensioencontract een lager maximaal pensioengevend jaarsalaris is afgesproken. Neem dan contact op met uw adviseur voor de hoogte van het nieuwe pensioengevende jaarsalaris.

Het WIA-grenssalaris

Voor de WGA-Hiaatverzekering en de WIA-Excedentverzekering is het WIA-grenssalaris van belang. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat de werknemer minder hard terugvalt in inkomen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer (na de Ziektewet-periode). Tot het Maximum dagloon  of WIA-grenssalaris zorgt de WGA-Hiaatverzekering voor deze aanvullende uitkering.

Met een WIA-Excedentverzekering wordt de aanvullende uitkering voor het inkomen boven het Maximum dagloon of grenssalaris verzekerd. Er zijn enkele verzekeraars die licht afwijken van het genoemde maximum dagloon of WIA-grenssalaris.

Factoren individuele waardeoverdrachten

De Pensioenfederatie heeft de factoren voor individuele waardeoverdrachten in 2022 vastgesteld. Op basis van deze tabellen kunnen waardeoverdrachten van deelnemers naar een pensioenfonds worden berekend. Ten opzichte van 2021 (0,082%) is alleen de rekenrente gewijzigd naar 0,528% voor 2022.

De stijging van de rekenrente betekent dat de overdrachtswaarde voor pensioenen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (middelloon-, eindloonregelingen) in vergelijking met 2021 lager wordt.

Voor de tabellen verwijzen wij naar de website van de Pensioenfederatie.

Meer informatie over de pensioencijfers 2022?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de pensioencijfers voor 2022? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: Fiscale cijfers 2022 »