woensdag 29 maart 2017 07:17

Plannen minimumloon

De overheid wil dat het volledige wettelijk minimumloon gaat gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder. En dat het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar omhoog gaat.

Stappenplan

Werknemers van 23 jaar en ouder hebben nu recht op een volledig wettelijk minimumloon. Jongere werknemers moeten een vast percentage van dit minimumloon krijgen. Dit is het minimumjeugdloon. De overheid wil dit in 2 stappen aanpassen.Het is nu nog niet bekend wanneer deze stappen ingaan.

Stap 1

Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog. Voor 22-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Stap 2 

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Tabel: stappenplan minimumloon

Leeftijd

nu

stap 1

stap 2

23 jaar en ouder

100%

100%

100%

22 jaar

85%

100%

100%

21 jaar

72,5%

85%

100%

20 jaar

61,5%

70%

80%

19 jaar

52,5%

55%

60%

18 jaar

45,5%

47,5%

50%

17 jaar

39,5%

39,5%

39,5%

16 jaar

34,5%

34,5%

34,5%

15 jaar

30%

30%

30%

Achtergrond

Werknemers jonger dan 23 jaar krijgen nu niet het volledige wettelijk minimumloon. Zij krijgen maar een vast percentage hiervan. De overheid wil dat het volledige wettelijk minimumloon gaat gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder. En dat het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar omhoog gaat.

Redenen om het minimumloon te laten gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder zijn:

  • Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het voor zichzelf zorgen.
  • Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
  • Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
  • Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken.
  • Internationaal gezien verdienen jongeren in Nederland in euro’s relatief weinig. Dit past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
  • In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Wetgeving

Lees meer over de plannen met het minimumloon in het Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon.