Premies werknemers- en volksverzekeringen 2021

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft de premiepercentages van de werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020 (Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021) vastgesteld.

Wijzigingen premies werknemers- en volksverzekeringen 2021

Een groot aantal premies blijven gelijk of dalen licht. Alleen de Aof-premie en de premie werkhervattingskas stijgen. De hoge en lage ww-premie, die gekoppeld is aan het type dienstverband, worden iets lager. In de tabel het overzicht van alle premies in 2021 en 2020.

Premie:

Fonds:

Uitgaven voor:

Betaald door:

2021 %

2020 %

AOW

Algemeen Ouderdomsfonds

AOW

Werknemer

17,90

17,90

Anw

Algemeen Nabestaandenfonds

Anw

Werknemer

0,10

0,10

Awf

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW

Werkgever

3,95

4,19

Awf-laag

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW

Werkgever

2,70

2,94

Awf-hoog

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW

Werkgever

7,70

7,94

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

WW

Werkgever

0,68

0,68

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

WGA, IVA, WAO, WAZ, WAZO, ZW

Werkgever

7,03

6,77

Aof

Opslag kinderopvang

Kinderopvang

Werkgever

0,50

0,50

Whk

Werkhervattingskas

WGA, ZW

Werkgever

1,36

1,28

ZVW

Zorgverzekeringswet

Zorgkosten

Werkgever (tot max brutoloon € 58.311,00)

7,00

6,70

ZVW

Zorgverzekeringswet

Zorgkosten

Werknemer (tot max brutoloon € 58.311,00)

5,75

5,45

Meer in deze categorie: Toeslagen 2021 »