woensdag 19 juni 2019 14:32

Premieverhogingen Europese verzekeringsmarkt

De Europese verzekeringsmarkt heeft te maken met slechte resultaten en uitdagende omstandigheden, wat grote impact heeft op verzekerden. Het bedrijfsleven en organisaties worden geconfronteerd met een kritischer houding en premieverhogingen bij verzekeraars ten aanzien van risicoselectie.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van risico- en verzekeringsadviseur Aon. In Navigating a Changing Insurance Market concludeert Aon dat verzekeraars in Europa hun businessmodellen aanpassen door grote verliezen, veranderende vraag van kopers, veranderende risico’s en hogere operationele kosten.

Grote verliezen

Aon ziet dat verzekeraars reageren op de grote verliezen die door zogeheten man-made-schades en natuurrampen worden veroorzaakt. In 2017 en 2018 bereikten de verliezen als gevolg van natuurrampen wereldwijd een recordhoogte van 247 miljard dollar.

De verandering van marktomstandigheden zal voor zakelijke verzekerden naar alle waarschijnlijkheid leiden tot hogere premies, lagere verzekerde bedragen, strengere voorwaarden en een kritischer houding van verzekeraars ten aanzien van risicoselectie en risicomanagementpraktijken.

Zakelijke verzekeringen

“De marktomstandigheden voor zakelijke verzekeringen zijn de afgelopen tien jaar zeer gunstig geweest voor verzekerden doordat de markt lang heel competitief was”, zegt Hans Groot, Chief Broking Officer bij Aon. “Samen met de voortdurende verliesgevende activiteiten leidt dit ertoe dat verzekeraars zich opnieuw richten op winstgevendheid. Hoe de sector reageert op de veranderende markt is van cruciaal belang. Door deze veranderende markt moeten verzekerden hun risicomanagementaanpak herzien en zorgen dat er het hele jaar door meer informatie wordt uitgewisseld tussen de partijen. Dit voorkomt verrassingen op het moment van verlenging.”

Tarieven lopen op

Uit het rapport blijkt dat de tarieven in heel Europa binnen verschillende sectoren snel oplopen. Ook in Nederland is dit het geval. In ons land ziet Aon in vier sectoren de premies met 10% of meer stijgen:

  1. verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid
  2. wagenparken
  3. beroepsaansprakelijkheid
  4. brand- en bedrijfsschade & bedrijfsonderbreking.

Hierbij is de mogelijkheid van een kritische evaluatie van de dekking door verzekeraars zeer reëel. Daarnaast wordt in nog eens drie sectoren de stijging van de tarieven als gemiddeld geïdentificeerd en is alleen bij cyberverzekeringen nog sprake van enige premiestabiliteit. Dit laatste is verklaarbaar doordat cyber een relatief nieuw product is waarvoor steeds meer verzekeraars oplossingen bieden.

Buitenland

Voor het verzekeren van Nederlandse bedrijven en organisaties is het des te belangrijker om over landsgrenzen heen te kijken, zo stelt Aon. “Het is in de huidige markt goed mogelijk dat de inkoop van verzekeringen in het buitenland gunstigere condities biedt,” zegt Groot. “Per sector zal onderzocht moeten worden wat de beste oplossingen zijn, zodat organisaties tegen zo gunstig mogelijke tarieven en voorwaarden hun verzekeringen kunnen afsluiten.”

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 19 juni 2019 14:42