maandag 16 oktober 2017 10:35

Regeerakkoord special

Met maar liefst vier partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) is een regeerakkoord uitgewerkt met als thema ‘Vertrouwen in de toekomst’. Er is veel om over na te denken. Het pensioenstelsel, de woningmarkt, sparen en beleggen en de belastingwetgeving. Graag informeren wij u over de kabinetsplannen. Hieronder leest u onze Regeerakkoord Special.

De Regeerakkoord Special is gebaseerd op een uitgave van Reaal. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur , redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.