maandag 19 juni 2017 15:42

Rekenregels 1 juli 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 juli 2017 gepubliceerd. Met de rekenregels worden o.a. verschillende sociale uitkeringen vastgesteld en die zijn weer van belang voor inkomensverzekeringen en pensioenen.

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand.

Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 herzien. Vanaf deze datum geldt het algemene minimumloon vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar. De aangepaste bedragen volgen hieronder.De aangepaste bedragen en maatregelen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.