vrijdag 08 april 2022 11:45

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en verzekeringen

Recent heeft u waarschijnlijk ook een brief ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de Arbowet staat dat elke werkgever met personeel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet opstellen. U kunt een arbodienst inschakelen om een RI&E voor u uit te voeren en de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf in kaart te brengen. Met goede arbeidsomstandigheden in uw bedrijf kunt u uitval van uw medewerkers voorkomen. En dat heeft weer een positieve invloed op de verzuimkosten van uw bedrijf.

Bent ú RI&E-plichtig?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

De onderdelen van een RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op de website van Steunpunt RI&E meer informatie, zoals de onderdelen waaruit een RI&E moet bestaan:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • De evaluatie van de risico's die aan de gevaren zijn verbonden
  • De prioritering van de risico's
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak

Breng de arbeidsomstandigheden van je bedrijf in kaart met een RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt uw bedrijf om op een gestructureerde manier de risico’s op het gebied van gezond en veilig werken in kaart te brengen en om hier maatregelen voor te bepalen. Met name kleine ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen. In samenwerking met ondernemers, sociale partners en het Ministerie van SZW heeft Steunpunt RI&E de ‘Route naar RI&E’ ontwikkeld, waarmee zij u op weg worden helpen bij het maken van een RI&E.

De Route naar RI&E helpt grote en kleine bedrijven uit alle sectoren met de start van de RI&E. Met een aantal vragen wordt u geholpen om een keuze te maken voor een route naar een RI&E die past bij uw organisatie: dit kan door het gebruik van een branche-RI&E-instrument, zelf een RI&E op de eigen manier opzetten, een RI&E laten uitvoeren door een arbodeskundige of gebruik maken van het nieuwe instrument dat onderdeel is van de Route naar RI&E. Route naar RI&E vindt u op: routenaar.rie.nl.

Hoe werkt een onderzoek door de arbodienst?

De arbodienst brengt een bezoek aan uw bedrijf en loopt samen met u uw bedrijf door. Aan de hand van vragenlijsten en checklists beoordeelt de arbodienst de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Een arbodienst kijkt bijvoorbeeld naar hoe uw bedrijf is ingericht, is er voldoende aandacht voor de veiligheid van uw medewerkers en zorgt u voor goed gereedschap en meubilair? Soms vinden er ook gesprekken plaats met uw medewerkers. Na het onderzoek stelt de arbodienst een RI&E op. 

Wat staat er in een RI&E?

In een RI&E staat een beschrijving van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Wat is er goed geregeld en wat kan en moet verbeterd worden? Voor de verbeterpunten moet u een plan van aanpak opstellen. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u als bedrijf gaat nemen om deze verbeterpunten aan te pakken. En wanneer u dat gaat doen. Uw arbodienst kan u hier bij helpen.

Bij welke zakelijke verzekeringen is de RI&E van belang?

De RI&E speelt een rol bij:

Verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat u zich als bedrijf aan de wet houdt. Daarom is het niet alleen belangrijk dat u een RI&E hebt, maar ook dat u deze naleeft en actueel houdt. Als u dit niet doet, dan loopt u risico’s bij de dekking van uw verzekeringen.

Geen of beperkte uitkering bij schade

Een belangrijk risico is het niet of beperkt uitkeren bij schade. Stel dat je bij een bedrijfsongeval als werkgever aansprakelijk bent. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij controleren in hoeverre de RI&E actueel is en is nageleefd. Als dit niet in orde is kan de verzekeringsmaatschappij de uitkering van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beperken of zelfs niet uitkeren.

RI&E en verzekeringsvoorwaarden

Maar ook vooraf, bij het aangaan van de verzekering, kunt u al te maken krijgen met de RI&E. In sommige verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering staan bepalingen dat u een verhoogd eigen risico heeft als de RI&E hier niet voldoende wordt nageleefd. 

Hoe vaak moet je een RI&E laten uitvoeren?

In de Arbowet is geen vaste termijn opgenomen. Wel wordt aangegeven dat een RI&E up-to-date moet zijn. Gaat u bijvoorbeeld verhuizen of heeft u uw bedrijf anders ingericht? Dan moet u ook een nieuwe RI&E laten opstellen. Heeft u geen actuele RI&E? Dan kunt u van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete krijgen.

Het opstellen van een RI&E

Wilt u meer weten over het opstellen van een RI&E? Lees dan de informatie van het steunpunt RI&E. Of neem contact op met uw arbodienst of onze adviseur. 

Tip: voorkom boete Inspectie SZW

De RI&E is wettelijk verplicht. Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar hij controleert ook of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Of die RI&E compleet is, en getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. En of de arbodienst/deskundige een advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak.

Indien een werkgever geen of geen goede RI&E kunt laten zien, dan zal de inspecteur een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving geven. De werkgever krijgt een termijn opgelegd waarbinnen hij de RI&E alsnog kan maken. Als de termijn voorbij is, en de RI&E er nog steeds niet is óf de RI&E nog steeds niet goed is dan volgt een bestuurlijke boete. De boetes zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en kunnen oplopen tot forse bedragen.

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

In de Arbowet staan de verplichtingen van de werkgever omschreven. In de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving staan de sancties omschreven.

Bij het constateren van overtredingen kan er een boete worden opgelegd aan de werkgever. De boetebedragen kunnen worden beïnvloed door de mate van verwijtbaarheid van de werkgever, het aantal personeelsleden van de werkgever en de vraag of er al eerder sprake is geweest van een overtreding. Bij de berekening van een bestuurlijke boete worden zeven categorieën normbedragen onderscheiden.

De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd. Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving te raadplegen.

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de website van de arbeidsinspectie te raadplegen.

Verzuimverzekering

Verzuim kan uw bedrijf veel geld kosten. Als werkgever bent u namelijk verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het minimumloon door te betalen. Hier kunt u zich tegen verzekeren. Bekijk hier onze verzuimverzekeringen. Verzuim kan uw bedrijf veel geld kosten. Vraag advies aan onze experts over wat u als werkgever kunt doen.

Meer weten over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en verzekeringen

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of verzuimverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.

Laatst aangepast op vrijdag 08 april 2022 12:04