vrijdag 02 november 2018 12:08

Sectorpremies 2019 vastgesteld

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de sectorfondsen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in verband met de Wet financiering sociale verzekeringen voor 2019 recent goedgekeurd. De Staatscourant heeft erover gepubliceerd. Het gemiddeld premiepercentage wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,77 procent.

Nota premievaststelling sectorfondsen 2019

De Werkloosheidswet wordt op twee manieren gefinancierd. Dat gebeurt deels via sectorale premies ten behoeve van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Sectorpremies en gedifferentieerde premies

69 sectoren hebben te maken met één sectorpremie. Maar de sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen per premiegroep een gedifferentieerde premie. De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De nota Premievaststelling sectorfondsen 2019 beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds het eerste half jaar van de WW-lasten en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers. Voor de vaststelling van de premiehoogtes is rekening gehouden met het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Volgens dit wetsvoorstel worden de sectorfondsen, de sectorale vermogens en de sectorfondspremies afgeschaft per 1 januari 2020.

WW-premie werkgevers daalt

De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, neemt voor het vijfde jaar op rij af. Dit blijkt uit de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen. Reden hiervoor zijn de gunstige economische vooruitzichten en dat 2019 het laatste jaar wordt dat UWV werkt met sectorpremies.

Gemiddelde daling

Dit jaar betalen werkgevers gemiddeld nog 1,28 procent aan sectorpremie. In 2019 wordt de gemiddelde sectorpremie 0,77 procent. In 48 sectoren neemt de premie af, in 13 sectoren is sprake van een stijging. De grootste premiedaling doet zich voor bij de sector Taxivervoer, Dakdekkersbedrijf en Besloten busvervoer.

De stijging van de WW-premie is het grootst in de sectoren Verzekeringswezen, Uitgeverij en Railbouw.

Ook daling premie bij Banken

Opvallend is dat in de sector Banken de premie ook daalt. Deze sector had voor 2018 namelijk een grote premiestijging. Ondanks de daling, betaalt de sector Banken de op één na grootste sectorpremie. Alleen de sector Uitzendbedrijven betaalt meer.

Einde voor sectorpremies

2019 wordt het laatste jaar dat UWV werkt met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. In het concept wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie afgeschaft per 1 januari 2020. Volgens WAB bepaalt vanaf 1 januari 2020 het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie.

UWV en SZW hebben daarom afgesproken om de sectorpremies voor 2019 zo laag mogelijk vast te stellen. De resterende vermogens in de sectorfondsen (positief en negatief) zullen overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het systeem van sectorale premiedifferentie bestaat sinds 1 juli 1952.

BIJLAGE 1 SECTORPREMIES 2019

Premies x 1%

Sector

Sectorpremie

2

Tabakverwerkende industrie

1,23

4

Baggerbedrijf

0,79

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,00

6

Timmerindustrie

0,00

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,24

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,54

9

Grafische industrie

0,51

10

Metaalindustrie

0,11

11

Elektrotechnische industrie

0,38

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

0,29

13

Bakkerijen

0,59

14

Suikerverwerkende industrie

0,97

15

Slagersbedrijven

0,85

16

Slagers overig

0,79

17

Detailhandel en ambachten

1,43

18

Reiniging

0,74

19

Grootwinkelbedrijf

0,59

20

Havenbedrijven

0,59

21

Havenclassificeerders

0,42

22

Binnenscheepvaart

0,76

23

Visserij

0,00

24

Koopvaardij

0,05

25

Vervoer KLM

0,00

26

Vervoer NS

0,48

27

Vervoer posterijen

1,37

28

Taxivervoer

0,35

29

Openbaar Vervoer

0,50

30

Besloten busvervoer

0,00

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,14

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,23

34

Horeca catering

0,91

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,47

38

Banken

2,19

39

Verzekeringswezen

1,93

40

Uitgeverij

2,19

41

Groothandel I

0,69

42

Groothandel II

1,16

43

Zakelijke Dienstverlening I

0,40

44

Zakelijke Dienstverlening II

0,97

45

Zakelijke Dienstverlening III

1,09

46

Zuivelindustrie

0,16

47

Textielindustrie

0,00

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,51

49

Chemische industrie

0,56

50

Voedingsindustrie

0,92

51

Algemene industrie

1,46

53

Bewakingsondernemingen

0,76

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,71

57

Stukadoorsbedrijf

0,20

58

Dakdekkersbedrijf

0,00

59

Mortelbedrijf

0,41

60

Steenhouwersbedrijf

0,00

61-66

Overheid

0,04

67

Werk en (re)Integratie

1,25

68

Railbouw

0,64

69

Telecommunicatie

1,54

BIJLAGE 2: SECTORPREMIES PER PREMIEGROEP 2019

Premies x 1%

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf

Kort

2,58

Lang

0,58

3 Bouwbedrijf

Kort

0,00

Lang

0,00

33 Horeca algemeen

Kort

0,03

Lang

0,03

52 Uitzendbedrijven

Detachering

1,90

Intermediaire diensten

1,90

Uitzendbedrijven I B en II B

2,33

Uitzendbedrijven I A

2,56

Uitzendbedrijven II A

2,69

54 Culturele instellingen

Kort

3,95

Lang

0,87

56 Schildersbedrijf

Kort

3,17

Lang

0,71

Bron: CMweb, Rijksoverheid en UWV

Laatst aangepast op vrijdag 02 november 2018 12:38